Günümüzün en çok konu?ulan sosyal medya y?ld?zlar?ndan Kim Kardashian West; bu gücünü pozitif mesajlar için kullanmaya devam ediyor.

Son olarak payla?t??? makyajs?z selfie de bunun örneklerinden biri. Reality show y?ld?z? Kardashian; herkesin sahip oldu?u ciltle gurur duymas? gerekti?inin alt?n? çizerek makyajs?z selfielerini sosyal medya hesab?ndan payla?t?.

Cildindeki sedef hastal???ndan kaynakl? k?zar?kl?klar? saklama ihtiyac? duymayarak bunun ne kadar normal oldu?unu kan?tlayan Kardashian West; video çekmeyi de ihmal etmedi.

Kardashian; sedef hastal??? ile ba? etti?i anlar? reality show’u Keeping Up With Kardashians‘da da s?k s?k ekrana getiriyordu.

Total
0
Shares