Arkada?lar?n?z? aray?n ya da tek ba??n?za tak?l?n, sevdi?iniz at??t?rmal?klar? al?n ve k?r?k kalpleri iyile?tirecek film maratonuna ba?lay?n.

Film maratonu, k?r?k bir kalp için bilinen en iyi ve her daim geçerlili?i olan bir tedavi modeli nas?l olsa. ??te içinizi yumu?atacak o filmler;

Bir cevap yazın