So?uk havalarla ??k bir ?ekilde ve hasta olmadan yüzle?memizi sa?layan ?apkalar, gard?robumuzun en önemli parças? olarak statüsünü korumaya devam etmekte.

?apka seçiminde bulunurken modeller aras?nda kaybolmadan ilerlemenizi sa?layacak önerilerimiz ise a?a??da sizi bekliyor.

#1 Ponpon Dokunu?u

Önceki y?lalrda çocukça ya da çok retro gibi görünen bu model, bugün sizi ??k k?lmak için oldukça haz?r.

#2 Denizci ?apkas?

Maskülen bir görünüm için tercih edece?iniz ilk model olmal?.

#3 Örgü ?apka

?ri örgülü ?apkalar, hem çok s?cak tutmakta hem de ultra bir ??kl?k sa?lamakta.

#4 Çizgili ?apka

Monokrom hayran? de?il misiniz? O zaman bu çizgili ?apkalar?n pe?inden gitmeye ne dersiniz? Bir, iki, üç veya daha fazla renkle enerjinizi yükseltecek bu modellere kar?? koymak çok zor.

#5 Mesaj ?çerikli ?apka

Logolu ya da mesaj içeren parçalar, zaten tüm gard?roplarda mutlaka vard?r diye dü?ünüyoruz.

Total
0
Shares