K?sa saç?n kullan?m kolayl??? gerçe?i ortada ama dezavantaj? da yok de?il. Do?ru modeli yakalamaya çal???rken sarf edilen eforu hat?rlamaya ne dersiniz?

Saç?n?z?n ?ekil almakta zorland??? zamanlar da saç? örmek en güzel ve basit çarelerden olabilir. Seçece?iniz modele göre bir arkada??n?zdan küçük bir yard?m alarak da, pratik örgü modellerine kavu?up, stil sahibi görünebilirsiniz.

K?sa saç?n?za uygulayabilece?iniz örgü modelleri konusunda ilhama ihtiyac?n?z varsa ise do?ru yerdesiniz. Ünlülerin s?k s?k kullanmay? tercih etti?i modeller tam kar??n?zda.

January Jones ve örgüleri. Üç ince çizgiden olu?an model favorimiz.

[row cols_nr="2"][col size="7"]

Sienna Miller, saçlar?n? k?sa kestirdikten sonra s?kl?kla örgü kullanan isimler aras?nda kat?ld?. K?rm?z? hal?da yo?un örgüleri tercih ediyor.

Uzun saçlar? oldu?u zamanlarda da boho etki için s?k s?k örgüleri tercih eden Sieanna Miller, k?sa saçlar?n? da ikili örgülerle ?ekillendirerek en büyük ilham kaynaklar?m?zdan biri haline geliyor.

[/col][col size="5"]

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="5"]

[/col][col size="7"]

 

Ruby Rose gibi pixie saç kullanmay? seviyorsan?z, renklerle oynay?p, örgülerin aras?nda kaybolabilirsiniz. Cesur seçimlerden korkmay?n.

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="7"]

 

 

Sepet örgü yapmak için upuzun saçlara sahip olman?za gerek yok. Saç?n?z? do?ru ?ekilde ?ekillendirip yönlendirerek örmeniz yeterli.

 

[/col][col size="5"]

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="5"]

[/col][col size="7"]

 

 

Shailene Woodley tarz? bu örgünün özellikle de mezuniyet törenleri biçilmi? kaftan oldu?unu hat?rlatal?m.

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="7"]

 

 

K?rm?z? ???lt?dan tam emin de?iliz ama Miley Cyrus’un bu örgü modelini çok sevdik.

[/col][col size="5"]

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="5"]

[/col][col size="7"]

 

 

K?sa saç? her haliyle kullanan isimlerden olan Carey Mulligan’?n bu ince örgülerine bay?ld?k.

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="7"]

 

 

Ya da Jennifer Lawrence gibi örgülerinizi topuza çevirebilirsiniz. Taç ?eklinde bir görünüm yakalayabilirsiniz.

[/col][col size="5"]

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="5"]

[/col][col size="7"]

 

 

Kate Mara’ya en çok yak??an modellerden biri de pixie kesim. Siz de onun gibi böyle da??n?k örgüler tercih edip etkileyici görünüme kavu?abilirsiniz.

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="7"]

 

 

 

Harika örgüler için Zendaya’dan ilham almamak ne mümkün.

[/col][col size="5"]

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="5"]

[/col][col size="7"]

 

 

?çinizdeki özgür ruhu serbest b?rak?n. Kristen Stewart, size bu konuda yol göstermeye aday.

[/col][/row][row cols_nr="2"][col size="6"]

 

 

 

Favorimiz ise Kate Bosworth. Özellikle festival zamanlar?nda bu modeli tercih edebilirsiniz.

[/col][col size="6"]

[/col][/row]

 

 

Bir cevap yazın