2019 yaz?nda, aile aras?nda ya da görkemli bir tören e?li?inde bir dü?ün planl?yorsan?z, yap?lacaklar listesinin yan?na “yap?ld?” i?areti de koymaya ba?lam??s?n?zd?r diye dü?ünüyoruz.

Bu listenin, bir gelin için öncelikli maddelerini göz önüne getirince basit gibi görünen ama karars?zl???n en çok hissedildi?i ba?l?k ise; gelin saç? olsa gerek. Aylar öncesinden kafas?nda bu maddeyi netle?tirmek isteyen gelinler özellikle de k?sa saçl?lar için ilham verici öneriler ise a?a??da sizi bekliyor.

Mikro örgüler, çiçeklerden yap?lan saç tokalar? veya klasik taçlar… ??te radar?m?zdaki; etkileyici ve mükemmel bir ?ekilde koordine olman?z? sa?layacak öneriler.

Omuz hizas?ndaki saçlar?n?z için en cool önerilerden. Çiçek aksesuarlar?n büyük bir aç?klamada bulundu?unu göz ard? etmek ne mümkün.

Da??n?k topuzun etkisini asla küçümsemeyenler, bu modelin izinden gidecektir diye dü?ünüyoruz.

K?sa saç?n kendini belli eden cazibesi ortada.. Kadife bir detay ise k?sa saç?n?z?n havas?n? hemen de?i?tirmek için haz?rda bekliyor.

View this post on Instagram

V busy- shooting new things. Fun.

A post shared by LELET NY (@leletny) on

Bir gelin için en olmazsa olmaz aksesuarlardan biri de; taçlar. Ekstra parlakl??? sa?lanm??, omuz hizas?ndaki güçlü saçlar için zarif ve renkli bir taç, aran?lan o son dokunu?u sa?layacak.

Çene uzunlu?undaki bob kesim saç?n?z?, ba??n arkas?na do?ru dönen iki zarif örgüyle sabitlemeye ne dersiniz?

P?r?lt?y? saç?n?zda ta??mak için en ideal gün. Peki, neden sadece tek bir parlak tokayla yetinesiniz ki?

Saç?n?zda hafif kabar?k bir etki ar?yorsan?z, çiçeklere prim vermeye haz?r m?s?n?z?

Total
0
Shares