Ba?lang?c?ndan günümüze, yürütücülü?ünü Hilmi Etikan’?n yapt??? “?stanbul Uluslararas? K?sa Film Festivali”,  bundan tam 39 y?l önce, sadece ulusal filmlere yer vererek program?na ba?lam??, 1989 y?l?ndan sonra uluslar aras? kimlik kazanarak yoluna devam etmi?tir. Bugüne dek yüzlerce k?sa filmi seyirci ile bulu?turmu?, Türkiye’de k?sa filmin geli?mesine ve yayg?nla?mas?na öncülük etmi?, düzenledi?i panel ve atölyelerle genç yönetmenlere yol göstermi?tir. Bu y?l da, “29. ?stanbul Uluslar aras? K?sa Film Festivali” 14-21 Aral?k 2018 tarihleri aras?nda, sinemaseverlere Türkiye’den ve dünyan?n birçok de?i?ik ülkesinden seçilmi? k?sa filmleri sunmaya haz?rlan?yor.  Kaç?r?lmamas? gerekli bu programda yer alan filmlerin büyük bir ço?unlu?u uluslararas? birçok festivalde gösterilmi?, ald??? alk??lar ve ödüllerle son y?llar?n en be?enilenleri aras?nda kendine yer edinmi? çal??malar. Filmler, festival boyunca, ?stanbul Frans?z Kültür Merkezi ve ?stanbul ?talyan Kültür Merkezi Sinema Salonlar?nda gösterilecek.

Kat?l?m ücretsiz. www.istanbulfilmfestival.com

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.