Vans’?n ki?isel deneyimlerden ilham alarak tasarlanan Color Theory koleksiyonu ile tan???n!

 

Yarat?c?l???n evrensel ikonu olan Vans, ki?isel ifadenin yarat?c? sonucu olan güzellikten ilham alarak yarat?lan ve unisex tasar?mlar? vurgulayan yeni Color Theory koleksiyonunu sunuyor.

Kad?n ve erkek k?yafetlerinin aras?ndaki fark giderek belirsizle?irken, modellerdeki siluetler geleneksel cinsiyet kal?plar?n?n d???na ç?k?yor. Yarat?c?l??a verdi?i de?eri her ko?ulda sürdüren Vans’in Color Theory koleksiyonu, kendi ki?isel renk spektrumunu belirlemek isteyen herkese hitap ediyor.

Unisex ayakkab? modelleri, Vans’in kuruldu?u ilk günden beri tasar?m sürecinin ana noktalar?ndan bir olmu?tur. Color Theory koleksiyonu, bu bak?? aç?s?n? kapü?onlu üstlere, ti?örtlere ve aksesuarlara uyguluyor ve be? ana renkte sergiliyor. Herkese hitap eden ve herkes taraf?ndan giyilmek üzere tasarlanan k?yafetler; minimal logonun kullan?ld??? tek renkli tasar?mlardan ve checkerboard deseninden olu?uyor.

 

Total
0
Shares