Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Kourtney Kardashian’?n dikkatimizi ilk seferde çekmeyi ba?aran gizemli projesi “Poosh” sonunda aç?kl??a kavu?tu.

Bir ay önce duyurular? ba?layan Poosh, instagram’da ?imdiden 2 milyondan fazla takipçiye ula?t?.

Ziyaretçilerini, modern ya?am için bir web sitesi ve e-ticaret merkezi olarak selaml?yor.

Poosh nedir? +

39 ya??nda bir anne olan Kourtney Kardashian, kurdu?u yeni web sitesinde, ya?am tarz?ndan, anneli?ine, tercih etti?i güzellik ürünlerine kadar genel olarak sa?l?kl? bir ya?am tarz? kavram?na yer verecek.

Ya hep ya hiç“gibi tutumlardan ve fikirlerden kaç?nmay? hedefledikleri ise vurgulanan noktalardan. Kourtney bir röportaj?nda; “?nsanlar sürekli bekar bir anne olarak, çal??maya devam etmek ve sosyal bir ya?am sürdürmeye kadar her ?eyi nas?l yapt???m? soruyor. Yemek, çocuk, güzellik ve moda hakk?nda sonsuz sorular al?yorum, bu yüzden modern ya?am için ilham verece?ini dü?ündü?üm Poosh’u açt?m.”

Sitenin ismi neden Poosh? +

Kourtney’nin 6 ya??ndaki k?z? Penelope’nin takma ad? Poosh ve ayn? zamanda platformun “en büyük ilham kayna??”.


Total
0
Shares