Sonbahar / K?? sezonu için al??veri? listenizi ?imdiden olu?turmaya ba?lad?ysan?z ve i?e yeni bir çift ayakkab? aray???yla devam ediyorsan?z, geçti?imiz sezonlara serpilmi? olan ve yükseli?e geçmeye haz?rlanan ye?il ???k yakmaya ne dersiniz?

Binicilikten ilham alan çizgilere sahip kovboy çizmeleri bu sezon zirveyi zorlayacak gibi duruyor. Ayakkab? listelerinin ilk s?ras?nda kar??m?za ç?kacak olan kovboy çizmeleri, sezonun en önemli trendlerinden. Bu bir gerçek.

Kovboy çizmelerini giymenin modern yolu konusunda ilhama ihtiyac?n?z varsa, önerilerimiz a?a??da sizi bekliyor.

Denim, süet ceket ve Stetson ?apkayla ?ekillendirmeyi ise biraz erteleyebilirsiniz. Evet, kovboy çizmelerinin geçmi?ten günümüze gelen yorumu bu ?ekilde olabilir ama bu sezon odakland???m?z nokta bu de?il.

Bunun yerine, kad?ns? özel ayr?nt?lar içeren stilleri tercih edebilirsiniz. ?unu da unutmay?n; do?al bir e?le?me yakalamay? da beklemeyin.

Trend parçalar? kombinlemenin en iyi yan? ise;  sezonun öne ç?kanlar?yla özgürce kullanabilmek.

Kovboy çizmelerini ince ask?l? bir midi boy elbiseyle birle?tirmek ise; k??? beklemek istemeyenler için bugünün kombin önerisi olsun.

Kovboy çizmeleri, bu y?l kar??la?t???n?z en kolay görünüm olmad???ndan, yenilikçi tarz? tavsiyelerinden esinlenmek için kendinizi serbest b?rak?n. Kovboy çizmeleriyle yapabilece?iniz yeni k?yafet formülleri…

@ANINEBING

Elbise ile; +

Havalar hala s?cakken, cool bir çift kovboy çizmesiyle elbiselerinizi kombinleyebilirsiniz.. Zincir kolyeler, halka küpe ve boncuklu çantalar ile yaz ak?amlar? için stil sahibi bir görünüme kavu?mak mümkün.

manrepeller.com

Tak?m elbise ile; +

Serin havalar için mükemmel e?le?me. Bir çift kovboy çizmesiyle tak?m?n?z? parlat?n.

Lucy Williams – COLLAGE VINTAGE

Bu formülün anahtar? ise daha parlak bir çizme seçmekten geçiyor, böylece cilal? genel etkiyi olu?turmak mümkün. Beyaz bir ti?ört, sepet çanta, kovboy çizmelerinizle de arad???n?z sofistike görünümü yakalayabilirsiniz.

ADAM KATZ/LE 21ÈME

Kalem ya da midi etek ile; +

Uzun bir çift kovboy çizmesi, standart kalem etekle o beklenmedik ??kl??? sa?lamayabilir.

Bir puf kollu bluz, etkileyici küpe ve çanta e?le?mesiyle, stilinizi o kad?ns? duru?a sürükelyebilirsiniz.

 

 

Total
4
Shares