K?yafet konusunda kraliyet protokolleri her nesilde farkl? olabilir, ancak kendi ki?isel tarzlar?na bak?lmaks?z?n olmazsa olmaz baz? stil kurallar? vard?r. Parlak ve göze çarpan renkler tercih edilmesi gibi… Böylelikle kalabal?klar içinde mümkün oldu?u kadar çok insan onlar? görebiliyor.

“Bana bak” renklerini giymek, onlar?n i?lerinin bir parças? adeta. Kraliyet ailesi kad?nlar?n?n di?er olmazsa olmaz? ise; genellikle ilk önce trend tonlar?n? giyiyor olamlar? ve bu nedenle etkileyici tonlar?n nas?l giyilece?ine dair pek çok fikir sunmaktalar.

Hat?rlatal?m; Kardashian ailesi henüz giymeye ba?lamadan önce Kraliçe neon renkleri tekrar tekrar giymeyi sürdürüyordu.

#1 Bej

Bu bahar renk trendlerinde yükselen bir grafik çizen bej için Meghan Markle’dan ilham almaya ne dersiniz? Ton e?le?mesi konusunda oldukça ba?ar?l? olan Markle, ten rengi ayakkab?lar? ve el çantas?yla mükemmel uyumu yakal?yor.

#2 Neon

Neon renkleri stilinde kullanan y?llard?r kullanan Kraliçe II. Elizabeth’den bu konuda ö?renecekleriniz olabilir.

#3 Sar?

2019’da beklenmedik bir ?ekilde yükseli?e geçen sar? rengi soft tonlarda tercih etmenizi öneririz. ?lham kayna??n?z ise; Meghan Markle olabilir.

#4 Pudra Mavisi

Hem Kate Middleton hem de Prenses Diana bu rengi s?k s?k tercih etti?i için pudra mavisi uzun zamand?r kraliyet ailesi için zaten popüler bir renkti.

#5 ?eker Pembesi

Kraliyet ailesi, kalabal?klar içinde göze çarpan renkler üzerine yo?unla?may? çok seviyor. Pembe de o renklerden biri.

Total
0
Shares