Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk çocuklar?n?n bu nisan ay?n?n sonunda veya may?s ay?n?n ba??nda do?mas? bekleniyor.  E?er bebek beklendi?i zaman zarf?nda do?arsa burcu Bo?a olacak. T?pk? Prenses Charlotte, Prens Louis ve hatta Kraliçe II. Elizabeth gibi!

Kraliyet ailesinde bask?n bir Bo?a burcu da??l?m? söz konusu. 20 Nisan- 20 May?s tarihleri ??aras?nda do?anlar?n mensup oldu?u Bo?a burcu güçlü, güvenilir ve yarat?c? özellikleriyle dikkat çeker. Zeki, h?rsl? ve güvenilir olan Bo?a ayn? zamanda iyi bir arkada? ve partnerdir. Bo?alar her ?eyden önce dürüstlü?e önem verir.

Prenses Charlotte 2 May?s tarihinde do?mu? bir Bo?a burcu.

Prens Louis ise nisan do?umlu Bo?a burçlar?ndan. Do?um günü 23 Nisan.

Kraliçenin do?um günü 21 Nisan.

Total
0
Shares