Ametist, akik, kuvars… Bu kristaller pek ço?umuz için bir ?ey ifade etmese de bir çok ünlü ismin olmazsa olmaz?.

Son dönemin yükselen trendi crystal healing ( kristal ?ifas?) nedeniyle yükseli?e geçen kristallerin i?te ünlü hayranlar?:

Jenna Dewan

200’ün üzerinde kristali oldu?unu söyleyen Jenna Dewan; baz?lar?n? yatak odas?nda kabuslara koruma amaçl? tuttu?unu söylüyor.

Victoria Beckham

Ünlü stil ikonu ve moda tasar?mc?s?n?n sükunetini koruma konusunda s?rr? bu olabilir mi? “Evimde ve ofisimde çevremi pozitif enerji ile sarmak için kristalleri topluyorum” diyor Beckham.

Bella Hadid

Annesi gibi o da bir kristal fan?. Kristallerden koleksiyon yapt??? bilinen Hadid, seyahatlerinde de yan?ndan ay?rm?yor.

Kim Kardashian West

Paris’te ya?ad??? soygun vakas? sonras?nda Kardashian çevresindeki negatif enerjiyi yok etmek için kristallerle çal??maya ba?lam??. Yeni parfümünün ?i?e tasar?m?na bile ilham olan kristaller hakk?nda Kardashian “paris’teki olay sonras? tüm arkada?lar?m bana kristal getirmeye ba?lad?. haklar?nda bir ?ey bilmiyordum ama ?imdi gerçekten ö?reniyorum. Parfüm ?i?esi yapacak kadar!” diyor.

Naomi Campbell

“Her gün ta?larla terapi yap?yorum” diyen Campbell hayat?n? kristallerin ?ifal? gücünün ?ekillendirdi?ini söylüyor. “Bence çok büyük ve harika bir enerji ta??yorlar. Her seyahatimde yan?mda ne kadar?n? ta??d???m? bir görseniz…”

Yolanda Hadid

“?nsanlara kristal hediye etmeyi seviyorum” diyen Hadid; herkese karakterine göre iyile?tirici kristaller seçti?ini söylüyor.

Adele

Sahne korkusunu kristaller ile yendi?ini söyleyen Adele “Geri dönü? ?ovum için oldukça gergindim. Paslanm??t?m ve annelikle me?guldüm. Ama ?imdiye kadar verdi?im en iyi konser oldu. Konser bitti?inde elimde kristalleri s?kmaktan ellerimi kanatm??t?m” diye ekliyor.

Kylie Jenner

Ablas? Kim Kardashian West gibi, Kylie Jenner da Instagram’nda payla?acak kadar s?k? bir kristal fan?.

Katy Perry

Katy Perry, kristallere ilgisi konusunda Madonna’ya te?ekkür diyor. Özellikle bir süre sürekli olarak bar???p ayr?ld??? John Mayer sonras? kristallerle çal??maya ba?lad???n? söylüyor. “Çok uzun süre bekar kalmad?m. Rose Quartz ta??yordum, bu da erkeklerin dikkatini çekiyor. Belki de durumu ametist ile dengelemeliyim.”

Total
0
Shares