Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/8 +

Kristen Stewart; Cannes kurallar?na kar??!

BlacKkKlansman filminin galas? için mini gümü? bir Chanel elbise tercih eden Stewart, bu görünümü siyah stilettolar ile tamamlam??t?.

2/8 +

Ancak yüksek topuklu Louboutin imzal? ayakkab?lar?n?n içinde daha fazla rahat edemeyen Stewart; çareyi kameralar?n kar??s?nda onlar? ç?karmakta buldu.

3/8 +

Düz ayakkab?n?n yasak oldu?u Cannes Film Festivali kurallar?n? da böylece y?km?? oldu.

4/8 +

Bu y?l Cannes Film Festivali jürisinde de bulunan Stewart; daha öncesinde Cannes kurallar?yla ilgili ?u aç?klamay? yapm??t?:

“Baz? ?eylerin bir an önce de?i?mesi gerekiyor. Bir erkek arkada??mla birlikte Cannes k?rm?z? hal?s?na do?ru yürürken biri beni durdurup “Pardon genç han?m, topuklu ayakkab? giymiyorsunuz; giremezsiniz.” derse “Arkada??m da giymiyor? O da giymek zorunda m??” ?eklinde cevaplayaca??m. Kurallar her iki taraf için de geçerli olmal?. Bana, ona da zorunlu k?lmad???n?z bir ?eyi yapt?ramazs?n?z.”

 

5/8 +

Kristen Stewart’?n ayakkab?l?n? ç?kard???nda ya?ad??? rahatl??? tahmin edebiliyoruz!

6/8 +

7/8 +

8/8 +

Total
2
Shares

Bir cevap yazın