Söylentiler do?ru ç?kt?. Burcu Biricik ve Bar?? Arduç, ayn? projede bulu?uyor.

Ay Yap?m'?n merak edilen dizisi Kuzgun için kamera kar??s?na geçmeye haz?rlanan bu ikili, y?l?n ikilisi olmaya aday.

Ocak ay?n?n son haftalar?nda Star TV'de ba?layacak olan dizinin hikayesi ise oldukça nefes kesici.

A?k ve intikam?n ba?rolde oldu?u dizinin ilk bölümleri ise Ürgüp'te çekiliyor.

Kuzgun (Bar?? Arduç) ve Dila (Burcu Biricik) karakterinin hikayesini izlemeyi sab?rs?zl?kla bekliyoruz.