20 ya??nda anne olarak çok konu?ulan Kylie Jenner; ES dergisi için ablas? Kim Kardashian’?n sorular?na cevap verdi. 

K?z?na neden Stormi ismini seçti?i hakk?nda: “?lk ba?ta Storm ismi hakk?nda dü?ünüyorduk. Travis fikrin kendisinden ç?kt???n? iddia ediyor ama bence ilk önce ben önermi?tim. Sonras?nda  bu ismin k?z?ma ait olmad???n? dü?ündük. Eminim daha çok be?enece?imiz pek çok isim vard? ancak bence Stormi kendi ismini kendisi seçti.

?

Kylie (@kyliejenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

Erken ya?larda anne olmak hakk?nda: “Bunun harika oldu?unu hissediyorum ve çok e?lenceli. Kendim ve hayat hakk?nda çok fazla ?ey ö?reniyorum ve bu kesinlikle harika bir deneyim. Tabii ki zor zamanlar oluyor; mesela ba?larda uyku düzeni gibi…Ayr?ca sabahlar? bazen onu b?rakmak da çok zor oluyor. Genellikle “hemen dönece?im, çok üzgünüm” diyerek evden ç?k?yorum ve asl?nda ne oldu?u hakk?nda en ufak bir fikri bile yok.  Nerede olursam olay?m her saniye onu dü?ünüyorum. Benimle her yere gelebilece?i dönem için sab?rs?zlan?yorum. Onu her yere yan?mda götürece?im!

Estetik hakk?ndaki dü?ünceleri hakk?nda: “Bence e?er bu sizi daha iyi hissettiriyorsa ve istiyorsan?z yap?n. Buna kar?? de?ilim. ?imdiki halimin üzerine bir ?ey eklemezdim.”

Total
0
Shares

Bir cevap yazın