Kylie Jenner; dünyan?n en genç milyarderi unvan?na kavu?tu!

21 ya??nda dünyan?n en genç milyarderi olan Kylie Jenner; bu sayede Mark Zuckerberg‘in de unvan?n? alm?? oldu.

Kurdu?u Kylie Cosmetics ?irketi ile k?sa sürede ba?ar?ya ulan Jenner’?n bu yeni unvan? ise internette tart??malara neden oldu.

Jenner’?n halihaz?rda ünlü ve zengin ailesi sayesinde yüksek bir sermaye ile i? kurdu?u için “kendi kendisin zengin olmu?” say?lamayaca??n? savunanlar; sosyal medyada tepkilerini belirmekten çekinmedi.

?irketin 2015’te kuran Kylie Jenner ise konu hakk?nda “Hiçbir beklentim olmad?. Gelece?i öngörmedim. Ancak bu unvan? kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir.” ifadelerin kulland?.

Total
0
Shares