Dolgun dudaklar? tüm dünyada trend haline getiren Kylie Jenner; kurdu?u Kylie Cosmetics markas?yla milyonlarca dolarl?k ba?ar? yakalam??t?.

Ancak 20 ya??ndaki Jenner; ?imdilerde kendisini ?öhrete kavu?turan bu silikonlara veda etmi? gibi görünüyor.

Geçti?imiz gün yak?n arkada?? Anastasia Karanikolaou ile Instagram’da foto?raf payla?an Jenner’?n dudaklar?n?n daha ince görünmesi takipçilerinin gözünden kaçmad?.

heat wave

Kylie (@kyliejenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

“Eski Kylie’ye benziyor” yorumuna “Tüm dolgular?m? ç?kard?m” ?eklinde yan?t veren Jenner; bu cesur cevab?yla taze görünümüne aç?kl?k getirmi? oldu

it’s our 8 year anniversary

Kylie (@kyliejenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

Jenner 2015 y?l?nda Ailesiyle birlikte yer ald??? ikonik Keeping Up With The Kardashians reality showunda dolgu yapt?rd???n? itiraf etmi?ti.

Total
4
Shares