Kylie Jenner’?n rekorunu bir yumurta egale etti!

Kylie Jenner Instagram’da 124 milyon takipçiye sahip. Instagram’?n en göz önünde olan ve en s?k payla??m yapan isimlerinin de ba??nda geliyor kendisi.

K?z?n?n do?umunun ard?ndan 7 ?ubat 2018’de Stormi‘yi takipçileriyle tan??t?rd??? bu gönderi 18 milyonu a?k?n be?eni alarak “Instagram’da en çok be?eni alan post” rekorunu k?rm??t?.

View this post on Instagram

stormi webster ??

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Neredeyse bir y?l sonra bu rekora bir meydan okuma geldi! Instagram’da, 4 Ocak 2019’da kimin olu?turdu?u bilinmeyen “world_record_egg” kullan?c? ad?nda bir hesap aç?ld? ve tek bir gönderi payla??ld?.

Bu yumurta hesap yazd??? aç?klamayla da adeta Kylie Jenner‘a meydan okuyordu! Kullan?c?lar? bu yumurta foto?raf?n? Instagram’?n en çok be?enilen ve Kylie Jenner‘?n rekorunu k?ran payla??m haline getirmeye davet eden yumurta amac?na ula?t?!

?imdilik 38 milyonu a?k?n be?eni alan yumurta her saniye takipçi ve be?eni kazanmaya devam ediyor. Bu viral hesab?n ?imdiden takipçi say?s? 5,3 milyona ula?t?!

Bu rekorun ard?ndan Kylie Jenner‘?n kald?r?mda yumurta k?ran eski bir hikayesini bu sefer gönderi olarak payla?mas? ise dikkat çekti!

View this post on Instagram

Take that little egg

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Total
0
Shares