S?cak ve samimi atmosferi, birbirinden leziz reçeteleri ve çocuklara farkl? bir dünya sunan konsepti ile BEE eat.play.love, her ya?tan misafirini Re?itpa?a’da a??rl?yor. Haftan?n alt? gününü sevgi ile haz?rlanan lezzetler ve aktivitelerle donatan BEE, çocuklu ailelerin yan? s?ra farkl? lezzetler denemek isteyen herkesi memnun ediyor.

Sevgi dolu, ferah, renkli ve lezzetli bir dünya sunan BEE eat.play.love, çocuk ve yeti?kinler için özel olarak haz?rlanm?? menüleri, sanatsal aktiviteleri, yarat?c? atölye çal??malar?, ailelere yönelik düzenledi?i seminerleri ve zevkli müzikleri ile dikkat çekiyor. Kafe ve çocuk aktivite alan? olmak üzere iki bölümden olu?an BEE’de çocuklar e?itici ve e?lendirici aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, aileleri ise gönül rahatl???yla e?siz lezzetleri deneyimliyor. Sadece çocuklu ailelerle s?n?rl? kalmay?p farkl? lezzetler deneyerek keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Re?itpa?a’da a??rlayan BEE, sal? günleri hariç haftan?n alt? gününü lezzet, oyun ve sevgi ile bulu?turuyor.

Sevgiyle haz?rlanan ayr?cal?kl? ve sa?l?kl? lezzetler

Her damak tad?na hitap eden özel tatlar? ile bamba?ka bir yemek deneyimi sunan BEE, kendine özgü yorumlanm?? kahvalt? salatas?, ç?t?r kinoal? avokadolu po?e yumurta, sugato, ç?lb?r gibi kahvalt? çe?itlerinden somonlu, köfteli ve mozarellal? ekmek üstleri, salatalar, ev yap?m? makarnalar ve burger gibi lezzetlerin yer ald??? ö?le yeme?i menüsüne uzanan günün her saati keyifle yenebilecek zengin tatlar sunuyor.

Üstelik BEE’de yemek tercihleri bunlarla da s?n?rl? kalm?yor. Vi?neli narl? tabule, yaban mersinli f?r?nlanm?? kök sebzeler, Acem cac?k, etli dudi pilav? ve köy tavuklu Acem pilav? gibi lezzetler içeren brunch bar ve glutensiz, ?ekersiz, tuzsuz, sa?l?kl? seçeneklerin de içinde bulundu?u çe?itli kekler, tatl? ve tuzlu at??t?rmal?klar da misafirlerin damaklar?n? fethediyor.

Hafta sonlar? ise 09.00 – 14.00’a saatleri aras?nda kendine özgü ve farkl? lezzetler sunan serpme kahvalt? ile Cumartesi ve Pazar günlerinin tad?na tat katan BEE’de, besin de?eri yüksek ve çocuklar?n geli?imleri için gerekli olan organik ve do?al g?dalardan haz?rlanan çocuk menüsü de bulunuyor.

Çocuklar?n yarat?c?l?klar?n? besleyen aktiviteler

“eat.play.love” mottosu ile hizmet veren BEE’yi özel k?lan noktalardan birini de çocuk alan? olu?turuyor. Özel olarak haz?rlanan sanatsal aktivitelerden workshop’lara, tak?m çal??malar?ndan duyusal oyunlara kadar birçok faaliyetle çocuklar?n zihinsel geli?imine katk?da bulunurken iyi vakit geçirmelerini de sa?layan BEE’nin ?ngilizce ve Türkçe kitaplardan olu?an zengin kütüphanesi de bamba?ka bir deneyim sunuyor.

Aileler farkl?, sa?l?kl? ve leziz tatlarla bulu?urken çocuklar?n?n oyun rehberi e?li?inde özgürce vakit geçirebilecekleri serbest oyun alan?n?n da bulundu?u BEE’de, kitap, oyuncak, k?rtasiye ürünleri ve k?yafet alternatiflerinin oldu?u sat?? kö?esi ise özel günler için mükemmel hediye alternatifleri sunuyor.

ADRES: Tuncay Artun Cad. Bayram Sk. No:13 Re?itpa?a / Sar?yer – ?STANBUL

instagram.com/bee.eatplaylove

Total
0
Shares

Bir cevap yazın