Bu Frans?z dokunu?una haz?r olun!

19 Eylül’de piyasaya sunulmas? beklenen Isabel Marant x L’Oréal Paris kapsül koleksiyonu için heyecanlanmamak mümkün de?il.

L’Oréal Paris, moda-güzellik bulu?mas?nda Balmain’den sonra kapsül makyaj koleksiyonu için Frans?z tasar?mc? Isabel Marant ile i?birli?ine gitti.

 

Güçlerini birle?tiren Isabel Marant ve L’Oréal Paris, bu makyaj koleksiyonuyla Frans?z ??kl???n? yakalaman?n hesapl? kolay yolunu sunmakta.

Isabel Marant markas?n? güzellik aç?s?ndan dü?ündü?ünüzde, ak?llara “hiç makyaj yapmamay?” getirmek olas? dü?üncelerden.

O yüzden bu i? birli?i ilk ba?ta ?a??rtsa da, koleksiyona ve ürün yelpazesine göz att?kça al??veri? listelerine eklememek pek mümkün görünmemekte.

Isabel Marant’?n koleksiyonu haz?rlarken do?al görünümü destekleyecek renklere ve ürünlere yöneldi?inin alt?n? çizelim.

Gündelik makyaj ürünleri için ideal renk ve formüllerden olu?an koleksiyonun, fiyatlar?n?n da hesapl? olmas? bekleniyor elbette.

L’Oréal Paris x Isabel Marant koleksiyonunda; en az yedi ruj tonu, göz far? seti, kirpik ve ka?lar için ideal bir maskara bizi bekleyen ürünler aras?nda.

 L’Oréal Paris x Isabel Marant Amaze Gloss

L’Oréal Paris x Isabel Marant Smile Mat Lipstick 

 

L’Oréal Paris x Isabel Marant Wanted Maskara

L’Oréal Paris x Isabel Marant Smoke Göz Far?

 

Total
2
Shares