Louis Vuitton’un yeni çantas?, tam olarak göz bebe?i olmaya aday parçalardan biri.

Sat??a yeni yeni ç?kmakta olan çantay? ?imdiden moda blogger’lar?n?n sokak stillerinde görmeye ba?lad?k.

Tahminen eylül ay?nda her yerde görmeye ba?lar?z.

Bu tabii ki hiç ?a??rt?c? de?il.

Yeni “dalga” olarak müjdelenen ve New Wave ismi verilen çanta, logomania ruhunun hala canl? bir ?ekilde devam edece?inin kan?tlar?ndan.

Markan?n dev hizas?yla dünya çap?nda bir üne sahip olmaya haz?rlanan New Wave, 80’lerin hareketli enerjisinin hayat bulmu? hali.

 

Geni? renk aral???na sahip olan çanta, günlük kullan?m için de ideal.

 

Total
0
Shares