Bu sezon Bohemian Rhapsody filmi ile dikkatleri üzerine çeken genç y?ld?z Lucy Boynton; özellikle ödül sezonunda tercih etti?i güzellik görünümleri ile ilham perilerimiz aras?nda yer al?yor.

??te ünlü ?ngiliz makyaj artisti Jo Baker‘?n uygulamalar? ile; Lucy Boynton‘dan ilham alabilece?iniz farkl? ve etkileyici göz makyaj? görünümleri…

“Gerçek” Kedi Gözleri

Klasik kuyruklu eyeliner?n?z?n kedi gözü makyaj? oldu?unu mu dü?ünüyorsunuz? Öyleyse bir de bu örne?e bak?n!

?çi doldurulmadan kedi gözü çekerek yaratabilece?iniz bu görünüm ile gerçek bir grafik cat eye yaratmak mümkün.

Jo Baker asl?nda bu görünümde kedi gözünden de?il kedi kulaklar?ndan ilham alm?? ve Chanel Beauty ürünleri kullanm??.

Bal?k Kuyru?u

Bal?k kuyru?undan ilham?n? alan bu punk görünüm, Lancome’un tekli farlar?yla yarat?lm??.

Baker’?n bir di?er ilham kayna?? da Debbie Harry ba?ta olmak üzere 80’li y?llar?n tüm güçlü kad?nlar?.

Kanatlar ve kuyruklar

Bu kez ilham?n? ku?lardan alan bu grafik eyeliner görünümüne bay?ld?k!

Taranm?? ka?lar ve nude dudaklar ise bir di?er tamamlay?c? ve önemli detaylar.

K?rm?z? etkisi

?ngilizlerin ünlü telefon kulübelerinin k?rm?z?s?ndan ilham?n? alan bu görünüm; ayn? zamanda harika bir parti görünümü.

Bu görünümde gey?a kültürünün de etkisi oldu?u bir gerçek.

Düzgün çizgiler

?lham?n?z elektrik direkleri olsun!

Victoria’s Secret’in Major Lash maskaras? ile tamamlanan bu punk görünümü gül kurusu dudaklarla kullan?n.

Gün bat?m?

Güne? tonlar?nda simli farlar ve yo?un bir maskara!

80’lerin ?eftali tonlar?ndaki göz makyajlar? bu konuda rehberiniz olacak.

Çizgili ?ekerler

70’lerin lüks alt?n ???lt?s?n? yans?t?n! Pürüzsüz ve ???lt?l? bir ten makyaj? en önemli ad?mlar?n?zdan biri. Ten makyaj?n?zda alt?n tonlar?nda ayd?nlat?c? kullanarak bu görünümü destekleyin.

Farda ise bronz tonlar?nda farlarla grafik çizgiler çizin.

Total
1
Shares