Saçlar?n en ferah an?, du?tan ç?kt???m?z and?r. Fakat gün içinde her zaman du? almak o kadar kolay olmaz. L’Oréal Paris, böyle anlar için geli?tirdi?i yeni ürünü “Magic Shampoo Görünmez Kuru ?ampuan” ile gün içinde a??rla?an saçlara, suya gerek duymadan an?nda ferahl?k ve hacim veriyor.  Magic Shampoo, saçlarda kal?nt? b?rakmadan, an?nda du?tan ç?km?? görünümü verirken, Ferah Esinti, Gül Bahçesi, Tatl? Bahar, Tropikal Dalga ve Ya?mur Ormanlar?’n?n tazeleyici kokusunu da saçlar?n?za ta??yor.

Saçlar?n?z çabuk ya?lan?yor ve a??rla??yor mu? Gün içinde bile a??rla?an saçlara ihtiyaç duydu?u hacmi sa?lamak için bazen du?a f?rsat m? olmuyor? Çabuk ya?lanan, a??rla?an ve gün içinde hacmini kaybeden saçlar için du? alma f?rsat? olmad??? anlarda saçlar?n temiz ve güzel görünmesini sa?lamak oldukça zor. L’Oréal Paris’in tam da böyle anlar için geli?tirdi?i yeni ürünü “Magic Shampoo Görünmez Kuru ?ampuan” ile suya ihtiyaç duymadan an?nda ferah ve hacimli bir görünüme kavu?abilirsiniz.

Magic Shampoo, saç? beyaz kal?nt? b?rakmadan ya?dan ar?nd?rarak; canl?, ferah ve hacimli saçlara kavu?turuyor.

3, 2, 1  #DU?TANÇIKMI?G?B?

Suya ihtiyaç duymadan saçlar? canland?ran ve hacim kazand?ran Magic Shampoo Görünmez Kuru ?ampuan’? uygulamak çok kolay: Magic Shampoo’yu çalkalay?p, yakla??k 30 cm mesafeden saç diplerine s?karak parmak uçlar?n?zla masaj yap?n, du?tan yeni ç?km?? gibi hacimli ve ferah saçlara birkaç saniyede ula??n!

Ferah Esinti, Gül Bahçesi, Tatl? Bahar, Tropikal Dalga ve Ya?mur Ormanlar? seçenekleri ile 5 farkl? tazeleyici kokuyu saçlar?n?za ta??yan Magic Shampoo ile güzel kokan, an?nda ferah ve hacimli saçlara sahip olmak art?k çok daha kolay!

Total
0
Shares