Mango , Mario Sorrenti taraf?ndan çekilen ve Eylül ay?nda lansman? yap?lacak 2018 Sonbahar/K?? Kampanyas?n?n ilk görüntülerini sunar

 

Sorrenti bir kez daha, sonbahar/k?? sezonu için haz?rlanan yeni MANGO kampanyas?n?n çekimlerini yapacak. Amber Valletta, Carolyn Murphy ve Adrien Brody ile birlikte di?er aile üyelerinin ve arkada?lar?n?n yer alaca?? kampanyan?n amac?, bir toplulu?a ait olman?n ve gerçek, gündelik hayat? kutlaman?n vermi? oldu?u hissiyata vurgu yapmak.

Kampanyan?n tamam?, Eylül ay?n?n ilk haftas? boyunca yay?nlanacak.

Total
0
Shares