Marka yetkilisi Sofía Sánchez de Betak, foto?raf sanatç?s? Dan Martensen, stilist Aleksandra Woroniecka ve Mango ekibi; genç yeteneklerin foto?raflar?n? de?erlendirerek kazanan? belirleyecekler. +

Marka yetkilisi Sofía Sánchez de Betak, foto?raf sanatç?s?Dan Martensen, stilist Aleksandra Woroniecka ve Mango ekibi; genç yeteneklerin foto?raflar?n? de?erlendirerek kazanan? belirleyecekler.

Seçilen foto?rafç?, 10.000€ ekonomik de?eri olan, marka için bir foto?raf çekimi seans? gerçekle?tirme f?rsat?n? da elde edecek.

Yeni yeteneklere destek olmak ve onlar?n yol kat etmesine yard?m etmek. ??te, Mango’nun “New Voices” kampanyas?n?n bir parças? olarak ba?latt??? genç yetenekler yar??mas?n?n amac? bu.

Düzenledi?i foto?raf yar??mas? arac?l???yla Mango, gençlerin yarat?c? gücünü ve yeteneklerini ortaya ç?karmak için onlara söz hakk? tan?yor.


Yar??man?n jürisini marka yetkilisi ve kreatif direktörü Sofía Sánchez de Betak, ünlü foto?raf sanatç?s?, Dan Martensen, stilist Aleksandra Woroniecka ve Mango ekibi olu?turuyor.

Yar??man?n galibi, 10.000€ ekonomik de?eri olan, marka için bir foto?raf çekimi seans? gerçekle?tirme f?rsat?n? elde edecek. Kazanan isim, 19 Nisan’da, Mango’nun sosyal medya hesaplar?ndan ilan edilecek.

Kat?lmak isteyenler, Mango’nun web sitesi mango.com’da bulunan formu 14 Nisan’a kadar doldurup, portföylerini bu forma ekleyerek, yar??maya dahil olabilirler. Ayn? zamanda, yar??maya kat?ld?klar? resimlerinden birini #MangoNewVoices resmi hashtag’iyle Instagram’a yüklemeleri ve Mango’yu (@Mango) etiketlemeleri gerekmektedir.

“New Voices” kampanyas?, toplumda kültürün gücünün önemini vurgulamaktad?r. Bu mesaj, geli?en kültürün ba?ka mimarlar?na da ses vererek, sezon boyunca düzenlenecek çe?itli etkinlikler ve de?i?ik i? birlikleri arac?l???yla, #MangoNewVoiceshashtag’i alt?nda tüm Mango platformlar?nda tekrarlanacakt?r.

Total
0
Shares