Mario Sorrenti taraf?ndan çekimleri yap?lan yeni MANGO kampanyas?, do?a ve insanlar aras?ndaki ba?a yap?lan bir vurgu.

MANGO, Mario Sorrenti taraf?ndan foto?raflanan, yak?nl?k ve insanlar?n aras?ndaki ba?a gerçek bir bak?? niteli?indeki 2018 ?lkbahar Yaz kampanyas?n? sunuyor. Anna Ewers, Amber Valletta ve Noah Mills, bu birle?tirici mesaj için poz veriyor ve farkl? ki?ilikleri bir gruba olan aidiyet ?eklindeki tek bir konsept alt?nda yans?t?p bir araya getiriyor. Çorak bir do?a ortam?nda çekilmi? bu karma koleksiyona ait foto?raflar, do?all???n ve moda ile yeni teknolojilerin bir araya geli?ini inceleyen ?talyan foto?rafç?n?n bak?? aç?s?n? vurguluyor. Bu anlamda marka, sosyal a?lar? içeren ve kullan?c?lar?n?n modellerin imaj?na karar vermek bak?m?ndan ba?rolde yer almalar?n? sa?layan bir koleksiyon yaratmak istemi?.

Bu giri?im MANGO’nun modaya, e?ilimlere ve markan?n sunduklar?na yönelik örtü?en ilgi alanlar? bulunan ki?iler aras?nda bir birliktelik kurarak mü?terileri ile ortak alanlar yaratmak ?eklindeki ayn? amaçla benimsedi?i di?er giri?imlerle ba?lant?l?. Bu projenin en önemli örneklerinden birisi, tüm dünyadan kullan?c?lar?n MANGO koleksiyonlar? hakk?ndaki kendi ki?isel yorumlar?n? sunabilece?i #MangoGirls. Kad?nlara yönelik koleksiyonda birbirini tamamlayan ve oversize giysiler ile kombine edilebilen transparan parçal? ince ve hafif giysiler göze çarp?yor.

Kuma?larda, nötr renklerden olu?an bir palet ile bir araya geldi?inde organik ve do?al izlere sahip giysiler olu?turan kabartma ve krep, pilili, bask?l? dokular öne ç?k?yor.

Erkeklere yönelik koleksiyon ise pamuk ve keten gibi el yap?m? görünümlü do?al kuma?lar ile geni? ve rahat hatlara sahip yap?s?z dikimleriyle dikkat çekiyor. Nötr tonlardaki çizgili bask?lar, giysilere görsel bir hava, yumu?ak ve kaliteli bir görünüm kazand?r?yor. Deri aksesuarlar ve dokulu kuma?lar, parçalara kullan??l?l?k sa?lanmas? amac?yla kullan??l? detaylar içeriyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.