Minimalist ve trendy dünyas?n? ke?fetmek için Kopenhag’da #mangogirl k?z?m?z ile birlikte bir gün geçirdik. Pernille, bir çocuk olarak modaya olan tutkusunu, büyükannesinin gard?robundaki ilham aray???yla ke?fetmi?. Danimarkal? bir derginin ba? editörü olarak çal??t?ktan sonra, zahmetsiz ve haval? ?skandinav tarz?n? payla?mak için, 2012 y?l?nda kendi stilini yans?tan blo?unu açt?.

Sakin bir yerle?im bölgesi olan Frederiksberg’deki rahat bir odada, büyükannesinden miras kalan Poul Kjærholm imzal? sandalyesinde oturan Pernille Teisbæk, tutkular?ndan söz ediyor. En dikkat çekici ?ey: sandalyeler. Sürekli sandalye toplayan (hatta bir sandalye istek listesi bile var) Pernille’nin son sipari?i, uzun zamand?r bekledi?i ve ‘Ofis sandalyesi’ olarak adland?r?lan Pierre Jeanneret sandalyesi.

 

Söyledi?ine göre, dünya üzerindeki en sevdi?i yer kesinlikle “bir enerji mabedi” olan evi. Gerçek ?u ki, o enerjiyi içeri girer girmez biz de hissettik. Çok temiz ve minimalist olan Pernille’nin evi için, Danca anlam? keyifli olan hygge kelimesini kullanmam?z yanl?? olmaz.

Pernille için hiçbir gün biribirinin ayn?s? de?il. ??i gere?i ofisi farkl? mekanlar olabiliyor: Uçaklar, otel odalar?… Bu yüzden günün sonunda evde olma hissi onu en çok mutlu eden ?ey…

 

Tutkular?ndan bahseden Pernille, sürekli moda haftalar?na kat?ld??? için yeni insanlarla tan??maktan, onlar?n moda ilhamlar? hakk?nda konu?maktan ve sanat gezintileri yapmaktan ho?lan?yor. Seyahat etti?i zamanlarda, her zaman sanat galerilerini, müzeleri ve vintage mobilya satan dükkanlar? görmek için zaman ay?rmaya çal???yor.

 

 

#mangogirl k?z?m?z için mükemmel bir günün nas?l oldu?unu merak ediyoruz. Cevap hiç tereddütsüz, günün her an?ndan ilham alarak kendiyle geçirdi?i zamanlar oluyor. O?lunu kre?e götürdükten sonraki ilk dura?? mahallesindeki bir kafeterya. Ve sonras?nda bisikletle bir müzeye gidiyor – büyük ihtimalle buras? Thorvaldsensve Müzesi oluyor – ve oradaki tüm yarat?c?l??? içine çekiyor.

?skandinav stili ile tan?nan Pernille, gündelik, rahat ve ayn? zamanda klasik parçalar? özel bir dokunu? katarak kombinlemeyi seviyor. Onu ilginç k?lan da, bir tezatl?k olu?turarak giydi?i bu kombinler. Pernille Teisbæk,kendine özgü, e?siz bir ?skandinav ya?am stili ile kar??m?za ç?k?yor.

 

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın