Margot Robbie, Alicia Vikander ve Priyanka Chopra gibi; hayranl?kla izledi?imiz ???lt?l? ve all???n ba?rolde oldu?u makyaj görünümlerinin arkas?ndaki isim; Pati Dubroff s?rlar?n? bizimle payla??yor!

I??ldayan cilt görünümü konusunda gerçek bir sihirbaz olan Dubroff; ki?iyi çok de?i?tirmeden kendisinin en iyi haline getirmesiyle de takdir topluyor.

??te ünlülerin makyaj artisti Pati Dubroff'tan i?inize yarayacak 6 önemli taktik:

Önce maske, sonra makyaj

Bizim gibi Dubroff da bir yüz maskesi hayran? "Her zaman mü?terilerimin ciltlerini makyajdan önce ka??t maske ile haz?rlar?m." diyen Dubroff ekliyor "Evet benim i?im kad?nlar?n kendilerini içten güzel hissetmeleri ama as?l istedi?im önemli etkinlikler öncesinde daha sakin ve kendilerine güvenir hale gelmelerine yard?mc? olmak. ??te ka??t maskelerin de bu sürece yard?mc? oldu?unu dü?ünüyorum." 

 

 

Rodial Vit C Energising Sheet Mask +

Tabii ki ço?umuzun her sabah i? öncesinde ka??t maske uygulayacak kadar zaman? yok ama özel günler öncesinde uygulayabilece?imiz bir taktik. "Asl?nda çift maske seviyorum. Yüz maskesi alt?na göz alt? maskesi de uygulamak gibi. Ayr?ca sürprizler için her zaman çantamda ayak maskeleri de olur."

Kontür olarak nemlendirici kullan?n (Evet ciddiyiz!)

Kontür ile kemik yap?s?n? ?ekillendirmenin önemini bilse de; Dubroff kendi yöntemini uygulamaktan çekinmiyor.  A??r kontür ürünleri yerine ise tercihi nemlendiriciden yana. "Genelde k?zlar bana direkt 'bana kontür uygular m?s?n?' iste?i ile geliyor ve ben de her zaman 'evet ama öncesinde sadece bir yüz masaj? ile neler yapabilece?imi göstermeme izin ver' diyorum." diyen Dubroff ekliyor 'Kontür olu?turmak için parmaklar?m ile masaj yap?yorum. Cilde bu sayede daha fazla oksijen gidiyor ve daha fazla ???ld?yor. Bazen silindir ?eklindeki ürünleri de kullan?yorum ama parmaklar? tercih ederim çünkü insan dokunu?u önemlidir."

Tansiyonun yükseldi?i noktadan yani çenenizden ba?laman?z her zaman iyi olacakt?r. Elmac?k kemiklerinin alt?n? da unutmay?n. Bu bir kald?rma etkisi yaratacakt?r.

"Elmac?k kemiklerinin üzerinde nemlendirici ile do?al bir ???lt? yaratmay? tercih ediyorum" diyor.

 

Blithe Inbetween Hydro Priming Cream +

Concealerlar? kar??t?r?n

"Her zaman cilt makyaj?n? önce yapar?m. Cildi kusursuz görmek isterim; ondan sonra zaten her ?ey bir pastay? süslemeye benziyor. Yani demek istedi?im diyelim ki yang?n alarm? çald? ve acilen d??ar? ç?kman?z gerekti. Ben kusursuz bir ten makyaj? ile ç?kmak zorunda olmay? tercih ederim."

Kusursuzla?t?rmadaki en önemli a?amalardan biri ise concealer uygulamas?. Dubroff; yüzün her bölgesi için farkl? tonda concealer uyguluyor. Kedi dili ?ekilli bir f?rça ile yüzün merkezine aç?k renk concealer uygularken d???na bir t?k daha koyu renkli concealer uyguluyor.

Göz altlar? içinse daha ince bir formül kullanmay? tercih ediyor. "Göz altlar?ndaki cilt gerçekten çok incedir, dolay?s?yla ço?u concealer buras? için a??r bir yap?da diyebiliriz. Nemlendirici ya da yüz spreyi ile formülü incelterek daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.

Her yerde all?k

"Söz konusu makyaj oldu?unda; göz kapaklar?na da çok az all?k uygulamay? seviyorum. Bu tüm makyaj görünümünü bir bütün haline getiriyor. E?er güçlü renkte bir ruj kullanm?yorsam dudaklarda da ayn?s?n? yapmay? seviyorum."

Net bir biti?i olmayan ruj

"Dudaklarda ya da gözde sert biti? çizgileri sevmiyorum. Daha geçi?ken bir görünümü tercih ederim. "

Pixi Dulces Lip Candy Lip Palette +

 

Pudray? sona saklay?n

"Pudray? tüm makyaj bittikten sonra kullan?yorum. Pek çok kad?nda görüyorum ki makyaj?n ortas?nda uyguluyorlar ve hala fazla parl?yorlar. Finalde uygulaman?z kesinlikle daha iyi olacakt?r."

NARS Light Reflecting Setting Powder +