9 Haziran Cuma günü vizyona girecek olan Mumya filmini siz de bizim gibi merakla bekliyorsan?z, bu video oldukça ilginizi çekecektir diye dü?ünüyoruz.

Videoda, Mumya filminin saç ve makyaj tasar?mc?s? Lizzie Yianni-Georgiou’nun Sofia Botella’ya yapt??? Mumya makyaj?n s?rlar?n? payla??yor.

Filmin konusu; ac?mas?z çölün derinliklerindeki bir lahitte gömülü oldu?u dü?ünülen, hayat? haks?z bir ?ekilde elinden al?nm?? antik prenses (Sofia Boutella, Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond), günümüze uyan?r; yüzy?llard?r içinde büyüyen kötülü?ünü ve insanl??a meydan okuyan deh?etini de beraberinde getirir.

Ortado?u’nun çöllerinden günümüz Londras?n?n alt?nda gizlenmi? labirentlere uzanan Mumya, yeni bir tanr?lar ve canavarlar dünyas?n? aralayan yarat?c? hikayesiyle ?a??rt?c? bir ?iddet ve heyecan sunuyor.

Total
0
Shares