HyperFocal: 0

Adrien Brody, Amber Valletta, Carolyn Murphy ve Adwoa Aboah ile Sorrenti ailesi ve markan?n dostlar? ile birlikte olu?turulan mercan renkli bir kampanya…

MANGO’nun 2018 Sonbahar/K?? için haz?rlad??? yeni kampanyas?, kareledi?i ki?ilerin günlük ya?am?ndan samimi anlar? yakalayan Mario Sorrenti’nin ki?isel bak???n? yans?t?yor. Sorrenti’nin MANGO için gerçekle?tirdi?i çal??ma, ki?isel ba?lara ve MANGO’nun günlük ortam?n? yaratan farkl? ki?ilerin olu?turdu?u grubun Sorrenti ve MANGO ile büyük bir aile olu?turacak ?ekilde sürdürdü?ü yak?n ili?kilerine odaklanan karde?lik temal? bir mesaj iletiyor.

Mario Sorrenti’nin çocuklar?, k?z karde?i Vanina, k?z? ve e?i kampanyada yer al?yor. Erkek ürün grubunun marka elçisi olan Adrien Brody, en büyük tutkular?ndan biri olan hayvanlar ile kareleniyor. K?z karde?i Kesewa ve kuzeni Alewya ile foto?raflanan model Adwoa Aboah da bu aile mesaj?n? sembolize eden yüzlerden biri.

MANGO’nun muhtemelen en çok ki?iyi içeren bu kampanyas?, ayn? zamanda uluslararas? üne sahip iki di?er model ve markan?n yak?n dostlar? olan Amber Valletta ve Carolyn Murphy’i de içeriyor. Kaykay efsanesi Steve Olson, o?lu Alex, sanatç? Langley Fox ve ünlü stilistler Zoe Bedeaux ile Helena Tejedor, içinde yalad???m?z toplumu yans?tan çe?itlili?i içeren bu gruba dahil oluyor. Efsanevi alternatif rock grubu Primal Scream, Movin’ on up ?ark?s? ile kampanyan?n müzi?ini sunuyor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.