Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Kaynak: @belletrist +

Bahar aylar?n?n müjdecisi mart ay?, elbette ki içimize güzellikler getirmeye ba?lad??? gibi okuma listemizde de yeniliklere yol açt?.

Mart ay?nda okuman?z gereken kitaplardan radar?m?za tak?lanlar? payla??yoruz!

 

Graeme Donald – Bugün | hep kitap

Graeme Donald’?n haz?rlad??? Bugün kitab? okurlar? Tolkien’le, Mark Twain’le, Kraliçe Victoria’yla, Alfred Hitchcock’la ya da Frank Lloyd Wright’la 365 günlük, as?rlar aras? bir tarih yolculu?una ç?kar?yor. Her gün yeni bir bilgi… Her gün tarihin ba?ka bir an?na tan?kl?k…

 

 

Ümit Ünal – Bana Göre K?yamet | Everest

Ümit Ünal’?n yeni roman? Bana Göre K?yamet bilindik anlat? tekniklerine yüz vermiyor. Konu?kan bir kafan?n içinde durmadan konu?an insanlar?n sesinden terkip yaratmay? ba?ar?yor. Gürültü olmayan bir terkip. Bu terkibin içinde k?yamet de var, kad?nl?k ile erkeklik de, erkeklik ve kad?nl?k da, kad?nl?k ile kad?nl?k da. Dahas?, yan?m?zda yöremizde ya?ayan vampirler de. A?k m?? ?üphesiz ki, her ?eyin ortas?nda o var.

 

 

Elena FavilliFrancesca Cavallo – Asi K?zlara Uykudan Önce Hikâyeler 2 | hep kitap 

Agatha Christie, Alice Ball, Audrey Hepburn, Beatrix Potter, J.K. Rowling, Nadya Murad, Nefertiti, Sappho, Selda Ba?can ve niceleri. Hayatta prenses de?il, kahraman olmay? seçmi?, bütün engellerin üstesinden gelmeyi ba?arm?? yüz kad?n! Dünyan?n dört bir yan?ndan elli kad?n illüstratörün çizimleriyle görsel bir ?ölene dönü?en hayatlar. Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazd???, ilk kitab?yla her ya?tan k?z ve erke?in ba? ucunda yerini alan, haftalarca çok satanlar listelerinden dü?meyen Asi K?zlara Uykudan Önce Hikâyeler maceras? kald??? yerden devam ediyor!

Unutma: “Umut sensin, güç sensin. Geri ad?m atmazsan, herkes ilerler.”

 

 

Ayfer Tunç –  Â??klar Delidir ya da Yaz? Tura | Can Yay?nlar?

Ayfer Tunç, ilmek ilmek i?ledi?i cümleleriyle modern bir destan yaz?yor. Â??klar Delidir ya da Yaz? Tura ailenin, arkada?l???n, sadakatin, hastal???n ama en çok delili?in ve ac?n?n öyküsü. Çünkü â??klar delidir ve deliler ac? çeker.

 

 

?smail Güzelsoy – Hat?rla | Do?an Kitap

Günümüzün en iyi hikaye anlat?c?lar?ndan ?smail Güzelsoy, son roman? Hat?rla’da bizleri bir anlat? ?ölenine davet ediyor ve 12. yüzy?lda Artuklu Saray?’ndan 20. yüzy?lda Kars ve ?stanbul’a uzanan ?iirsel bir hikâye anlat?yor. Hat?rla’da 800 y?l önce Artuklu Saray?’nda yap?lan otomatonlar, ?stanbul sokaklar?n?n kana buland??? eylül günleri, kartopu oyununu can?yla ödeyen çocuk, bireysel ve kolektif ac?lar var.

 

 

Bü?ra Sanay – Karde?ini Do?urmak – Do?an Kitap 

Son günlerin en tats?z gündem konular?ndan biri, ayn? zamanda Türkiye’nin en mahrem yaras? ensest, tüm gerçekli?iyle bir kitapta anlat?l?yor: Karde?ini Do?urmak. Haberci Bü?ra Sanay’?n Do?an Kitap taraf?ndan yay?mlanan kitab?, kurbanlar?, tan?klar? ve uzmanlar? bir araya getiriyor.

 

Total
6
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.