11 y?ll?k modellik kariyerinde ?imdiye dek say?s?z kapakta ve moda çekiminde yer almas?n?n yan?nda; 4 y?ld?r Victoria’s Secret mele?i! Bu kariyer boyunca ö?rendi?i en önemli 6 s?rr? ise bizimle payla?maya haz?r!

Sporu ciddiye al?n

View this post on Instagram

Split squats with @jhancarlos_g – my real squats are actually starting to improve! working on my fitness goal ? #trainlikeanangel

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Yo?un bir ?ekilde spor yap?n. Bu y?l ben de hedeflerimi squatlar?m konusunda yükselttim ve bu harekette oldukça iyi bir duruma geldim.”

Yüz bak?m?na gitmek büyük fark yarat?r

View this post on Instagram

Went full mermaid last night @georgisandev @shonju

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Mzia Shiman’dan oksijen terapisi almaya bay?l?yorum. Ayr?ca olas? iltihaplar ve kas yenilenmesi için k?rm?z? ???k yata??n? kullan?yorum. Kolajen deste?ini de es geçmemek gerek.”

Payla?mak önemsemektir, özellikle söz konusu güzellik tavsiyeleriyse…

View this post on Instagram

happy bday to my baddie !!! @laisribeiro #MaLa

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Öneri ve tüyolar için di?er k?zlara soru sormaktan çekinmeyin. Di?er k?zlar ba?ka spor hocalar?yla çal???yor, farkl? smoothieler yap?yor ya da sizden farkl? yerleri gezmi? oluyor. Onlar? dinleyin. “

Meditasyon için zaman bulun

View this post on Instagram

down south way

A post shared by Martha Hunt (@marthahunt) on

“Transcendental meditasyon yapmay? seviyorum. Günde iki kez 20 dakikal?k set olarak zaman ay?rmaya çal???yorum. Zihnimi gerçekten temizlememe, daha iyi odaklanmama yard?mc? oluyor. Bazen stresliyken beyninizde bir gürültü olur ancak meditasyon sayesinde buna bir duvar örebiliyorsunuz.”

Vitaminlerinizi al?n

“Özellikle ya? ald?kça vitaminler günlük rutinde daha önemli hale geliyor çünlü bana gün boyu sürecek enerjiyi veriyor.”

Güçlü bir parfüm edinin

“Podyuma ç?kmadan önce her zaman parfüm s?kar?m. Parfüm s?kmak beni her zaman daha özgüvenli ve odaya girmeye haz?r hale getirir.”

Total
0
Shares