Julien Macdonald, Londra Moda Haftas?nda görücüye ç?kan ?lkbahar Yaz 2019 koleksiyonu için Max Factor ile i?birli?i yapt?.  Amazon kad?nlar?n?n özünü tam olarak yakalayan Julien Macdonald'?n cesur tasar?mlar?n? tamamlamak için Max Factor Kreatif Direktörü Wendy Rowe koleksiyona özel makyaj yaratt?.

Max Factor Kreatif Direktörü ve Global Mae-up Artisti Wendy Rowe görünümü elde etmek için Max Factor ürünleri kulland???n? belirtiyor. Rowe yapt??? makyaj? “Cilt için Radiant Lift Fondöten kullanarak göz kama?t?r?c?, parlak bir baz olu?turdum ve büyüleyici bir dumanl? göz makyaj?, yüz hatlar?n? ortaya ç?kar?p güzelle?tiren kontür ve mat nude dudaklar ile kombinledim.” diyerek anlat?yor.

Yo?un dumanl? göz makyaj?, bol maskara ve siyah göz kalemi ile ba?l?yor ve göz kapa?? üzerinde tavus ku?u mavisi ile devam ediyor. Cilt, surata yap? ekleme amac?yla kontür paleti kullan?larak kontürlendi, Glow Duo ise ayd?nlatma ve cilde lüks bir parlakl?k vermek için kullan?ld?.

Wendy Rowe görünümü tamamlamak için s?v? mat ruj kullanarak dudaklara dolgunluk illüzyonu katt???n?, bitirici dokunu? olarak ise dudaklar?n ortas?na Nude tonunda Lipfinity Velvet Matte Lipstick’in hafifçe bir dokunu?u ile görünümü yumu?at?p hacim kazand?rd???n? söylüyor.

A?a??daki ad?mlar? uygulayarak Julien Macdonald X Max Factor ?lkbahar Yaz 2019 görünümünü bire bir elde edebilirsiniz.

C?LT

 • Cildi temizleyin, tonikleyin ve nemlendirin.
 • Bir kat Facefinity All Day Primer uygulay?n.
 • Göz altlar?na ve burun kemi?inden a?a?? do?ru Mastertouch kapat?c? sürün.
 • Fondöten f?rças? kullanarak ince bir katman Healthy Skin Harmony Fondöten uygulay?n ve do?al izlerin yine de belli olabilece?i düzgün bir cilt tonu elde edin.
 • Miracle Contouring Paleti ile göz çukurlar?ndaki, çene kemi?indeki ve yanak oyuklar?ndaki do?al gölgeleri belirginle?tirin.
 • Cilde Miracle Glow Duo'nun mat tonunu kullanarak biraz s?cakl?k katt?ktan sonra parlak tonu kullanarak parlakl??? iyice art?r?n.

 

GÖZLER

 • Göz kapa??na az bir miktar Miracle Glow Duo uygulayarak gözlerinize gerçek lüks hissi katacak hafif bir parlakl?k verin.
 • Dumanl? göz makyaj? yaparken yo?unluk katmak için üst ve alt kirpiklere siyah tonunda False Lash Effect Mascara uygulay?n.
 • Siyah rengindeki Masterpiece High Precision Eyeliner ile kirpiklere yak?n bir ?ekilde göz kapa?? boyunca kalem çekin (ürünü bol kullan?n), ayn? tonu alt ve üst göz içlerinde de kullanarak gözünüzü çerçeveleyin.
 • Kar??t?rma f?rças? kullanarak Orchid rengindeki Masterpiece Nude Paleti'nde bulunan siyah far?, göz kapa??na çekti?iniz kalemle kar??t?r?n, d?? kö?elerden d??ar?ya hafifçe uzatarak gözleri çekikle?tirin, kirpik altlar?na da uygulama yap?n.
 • Gözün iç kö?esine çok az miktarda Miracle Glow Duo sürün ve Orchid rengindeki Masterpiece Nude Far Paletindeki mavi tonunu göz kapa??n?n katland??? çizgiden gözün iç kö?esine do?ru uygulay?n.
 • Brow Shaper kullanarak ka?lar? hafifçe biçimlendirin.

 

DUDAKLAR

 • Dudaklar?n tamam?na Nude tonunda Lipfinity Velvet Matte Lipstick uygulay?n ve d?? kenarlar? Elegant Brown tonunda Lipfinity Velvet Mat Lipstick ile belirginle?tirin.