@emmaroberts

Çimlere, rahat bir koltu?a ya da ?ezlonga uzan?p, uzun saatler boyunca kitap okuman?n tam zaman?.

Kitap okuma listesini güncelleme ihtiyac? duyanlar?n da may?s ay?na özel önerilerimize göz atmas?n? tavsiye ederiz.

 

Zeytin A?ac?n?n Gölgesinde Yunanistan | Nazl? Gürka?
Seyahati bir sanat olarak gören Nazl? Gürka?’?n kaleme ald??? Zeytin A?ac?n?n Gölgesinde Yunanistan, “Daha az turistik, daha fazla yerel deneyim” diyenlerin yol arkada?? olmaya aday.

hep kitap’?n yay?mlad??? ilk seyahat kitab? olma özelli?i de ta??yan Zeytin A?ac?n?n Gölgesinde Yunanistan, cep yakmayan bol mavili-ye?illi bir rota çizmek ve Yunanistan’?n en güzel yemeklerini yemek isteyenlerin bu kitaba ?ans vermelerini tavsiye ederiz.

 

Uçsuz Bucaks?z | Ursula K. Le Guin

Çok yak?n bir tarihte ya?am?n? yitiren dünyaca ünlü yazar Ursula K. Le Guin’in be? uzun öyküsünü içeren Uçsuz Bucaks?z, Margaret Atwood’un önsözü ile yay?mland?. Uçsuz Bucaks?z, Le Guin’in edebi anlam evrenini olu?turan pek çok ö?eyi ta??yor. Yazar? ve edebiyat?n? tan?mak isteyenler için bir f?rsat ve Le Guin’in özgün dünyas?na aç?lan geni? bir kap?.

 

Sanma ki Yaln?zs?n | Elif ?afak
Arka Kapaktan;
Sana alfabeden kaftan diktim; azametle giyesin ve hiç ü?ümeyesin diye, kal?n kadifeden, s?rma ipliklerle. ??ledim üzerine isminin ba? harflerini, sessiz ve derinden, kimse bilmeden, sadece Yaradan’?n duydu?u bir yemin gibi.
Sana noktalardan güller, virgüllerden bülbüller, ünlemlerden yaylalar, noktal? virgüllerden da?lar ve ovalar yapt?m. Her bir imla i?aretini özenle ekledim isminin büyüsüne. Çünkü sevmek, yeni bir dil in?a etmek demek. ?ki ki?ilik bir dil. Çünkü a?k?n oldu?u yerde muhakkak kelam vard?r, sessizlik de?il.

 

Pembe Fili Dü?ünme | Zeynep Selvili Çarm?kl?

Pembe fili dü?ünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina dü?ünürüm. Pembe fili dü?ünme. Balinalard? de?il mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yap?yorlar? Pembe fili dü?ünme. Geçenlerde ald???m kitab? da dü?ünebilirim. Pembe fili dü?ünme. Çok heyecanl?y?m ba?lamak için. Pembe fili dü?ünme. Pembe fili dü?ünmemem laz?m. Acaba kaç defa dü?ündüm? Pembe fili dü?ünme.

Böyle de dü?ünmemem laz?m galiba. Pembe fili dü?ünme. Pembe fili dü?ünme. Mini mini bir ku? donmu?tu, pencereme konmu?tu. Pembe fili dü?ünme. Of kaç dakika oldu acaba? Pembe fili dü?ünme. Dakika tutmay? unuttum galiba. Pembe fili dü?ünme. Pembe fili dü?ünme. Acaba telefonum nerede? K?l?f? da pembe! La la la la. Pembe fili dü?ünme. Pembe fili dü?ünme.

 

Kad?n-Sonsuz Co?rafya | Natalie Angier
Gazetecilik alan?nda Pulitzer ödüllü popüler bilim yazar? Natalie Angier, biyolojinin birikimini kullanarak hurafeler ve muammalarla dolu kad?n bedeninin haritas?n? ç?karmak için yola ç?k?yor. Kad?n anatomisinin ve fizyolojisinin her detay? üzerinde durarak organlardan orgazma, hormonlardan anne sütüne, menstrüasyondan menopoza kad?nlar? ilgilendiren her konuyu ayd?nlatmaya çal???yor.

Total
10
Shares

Bir cevap yazın