Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 11. sezonu 27-30 Mart 2018 tarihleri aras?nda Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nde gerçekle?iyor.

Etkinli?in ilk gününde URUN, Gökhan Yava?, ?iyar Akbo?a, Ra?it Ba?z?ba?l? ve Lug Von Siga Sonbahar/K?? 2018 koleksiyonlar?n? sergiledi.

MBFWI 3. kez Zorlu PSM’de

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul bu sezon üçüncü defa Zorlu PSM’de gerçekle?erek davetlilere üstün prodüksiyon olanaklar?yla zenginle?en bir moda haftas? deneyimi sunuyor. Ayn? zamanda Zorlu PSM’nin de sponsorlu?unu üstlenen Mercedes-Benz, bu sponsorlu?u 2 y?l daha uzatarak kültür ve sanata verdi?i deste?i sürdürüyor.

 

URUN ile gelecek geçmi?in sahnesinde

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/K?? 2018 sezonu, genç tasar?mc? Ece Kavran’?n markas? URUN’un koleksiyon sunumuyla ba?lad?. Çocuklu?unda iz b?rakan ihti?aml? gazino sahnelerini, markas?n?n sade ve rafine stiliyle bir arada sunan Ece Kavran, “Hikayemin en ba??ndan, do?du?um yerden, çocuklu?umun sahnesinde Zeki Müren’den ba?l?yoruz.” sözleriyle anlatt??? sunumunda davetlilere nostalji dolu anlar ya?att?.

 

MBFWI Hat?ras?: Story of X Seasons 

Türkiye’nin en önemli moda etkinli?i Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk sezonundan bugüne kesintisiz isim sponsoru olan Mercedes-Benz Türk, geride kalan 10 sezondan unutulmaz anlar? bir araya getiren çok özel bir koleksiyon kitab?na imza att?.

?sim sponsorlu?unun ilk sezonunun gerçekle?ti?i Mart 2013’ten bugüne ?stanbul’u alternatif bir moda ba?kenti olarak konumland?rma yolunda emin ad?mlarla ilerleyen Mercedes-Benz Türk, “Story of X Seasons” ile bugüne dek detayl? bir ar?iv çal??mas? yap?lmam?? olan Türk moda tarihinin son 5 senesini bir kitapta toplayarak, endüstrinin ortak belle?ine e?i benzeri görülmemi? bir arma?an sunuyor. “Story of X Seasons” kitab?n? moda tutkunlar? hafta boyunca Mercedes-Benz Lounge’de kurulu olan kö?ede ke?fedebiliyor.

 

Gökhan Yava?’tan #Reloaded

2016 y?l? Koza Genç Moda Tasar?mc?lar? Yar??mas? ikincisi Gökhan Yava?, ilk defa kat?ld??? Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsam?nda sergiledi?i Sonbahar/K?? 2018 koleksiyonunda ilham?n? 80’li y?llar?n neon renklerinden, yeralt? kültüründen ve iddial? stilinden al?yor. Koleksiyonda geni? kesimler, canl? ve iddial? renkler, alternatif kuma? tipleri ve sloganlar dikkat çekiyor.

 

Ra?it Ba?z?ba?l?’n?n 10. Y?l?

Ünlü Modac? Ra?it Ba?z?ba?l? 2018 ?lkbahar-Yaz Mercedes-Benz Fashion Week ?stanbul kapsam?nda, 10 y?ll?k tecrübesini yans?tt??? Ra?it Ba?z?ba?l? 10. Y?l Özel Koleksiyonu’nu Shangri-La Bohusphorus Otel’de tan?tt?. Ba?z?ba?l?’n?n 10 y?l içerisindeki en özel tasar?mlar?n?n harmanland??? bu özel koleksiyon 70’li ve 80’li y?llardan ilham al?narak tasarland?. Bol i?lemeli vatkal? ve p?r?lt?l?n?n ön planda oldu?u  40 parçal?k özel koleksiyonda güçlü ve asil kad?nlar portre ediliyor.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın