Yenilikçi ve estetik tasar?mlar?yla göz dolduran Alt?nba?, “Göz” sembolünü günümüz modern anlay??? ile harmanlad??? “All Eyes On You” (Tüm gözler üzerinizde) koleksiyonunu Healin’de gerçekle?en Marie Claire etkinli?iyle kad?nlar?n be?enisine sundu.

Mücevher sektörünün lider markas? Alt?nba?,  yüzük, bileklik, küpe, kolye ve ?ahmeran’dan olu?an “All Eyes On You” ile ??k ve göz al?c? koleksiyonlar?na bir yenisini ekledi.

Yeni koleksiyon, “Fatma Ana Eli” ve “Göz Figürü” sembollerinin günümüz modern anlay??? ile harmanlanmas?yla olu?turuldu.

Koleksiyon,

Hayat?n?n o özel anlar?nda, tüm bak??lar? üzerinde hissetti?inde, içindeki ????? gözlerinle yans?t

mesaj?n? veriyor.

Alt?nba?’?n, 14 ayar p?rlantadan olu?an yeni “All Eyes On You” koleksiyonuna, tüm ma?azalar? ve online sat?? sitesi altinbas.com’dan ula?abilirsiniz.

Total
0
Shares