Birisinin kraliyet protokolünü k?rd???n? duyuyorsan?z, akl?n?za hemen Meghan Markle gelmesin.  Sussex Dü?esi Meghan Markle, kraliyet geleneklerini t?pk? Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana gibi y?kmaya devam ediyor sadece.

Hem Diana hem de Elizabeth kraliyet kurallar?n?n k?r?lmas?nda imzalar? bulunan isimlerden. Diana’n?n o?ullar? Prens William ve Prens Harry’nin, çocukluklar?n? normal bir ?ekilde (film seyredip, hamburger yemeleri gibi) geçirmeleri için birkaç kraliyet gelene?ini k?rmaya çal??mas? gibi.

Ya da  Diana’n?n kraliyet kurallar?na meydan okuyan ikonik moda riskleri almas?…

Kraliçe Elizabeth’in de bu kurallar? esneten bir geçmi?i oldu?unu hat?rlatal?m. Kocas? Prens Philip’i en küçük çocuklar? olan Prens Edward’?n do?um odas?na davet ederek bu gelene?i k?rd???, tarihe dü?en anlardan. Hatta daha yak?n zamanlarda da kraliçe kraliyet gelene?ini görmezden geldi ve Michelle Obama’ya sar?ld?.

Görünen; Meghan Markle davran??lar?yla kraliyet kurallar?n? ihlal etme (ayakkab? topuk boyu uzunlu?u ve Prens Harry ile kameralar önünde öpü?mesi gibi) gelene?ini ba?ar?l? bir ?ekilde sürdürüyor.

 

Total
3
Shares