Sussex Dü?esi Meghan Markle,  dü?ün günü de dahil olmaka üzere do?al makyaj?n büyük bir hayran? oldu?unu gösterdi.

Arkada?? ve makyaj sanatç?s? Daniel Martin, Markle’?n niçin do?al görünümü sevdi?ini anlatt? ve onu k?rm?z? dudaklarla göremeyece?imizin nedenlerinden bahsetti.

Dü?ün günü de Meghan Markle’?n makyaj?n? yapmaktan sorumlu olan Martin, Dü?es’in Temmuz ay?nda Harry ile birlikte yapt?klar? ?rlanda turu s?ras?nda, kraliyet davetleri için kendi makyaj?n? yapt???n? belirtti.

“O, kendi makyaj?n? yaparken kendini daha rahat hissediyor” diyen Martin, “Makyaj? çok seviyor ve yapma konusunda da oldukça iyi durumda. Bir an önce kap?dan d??ar? ç?kmak için sade dokunu?lar tercih ediyor. ” cümlesini de ekliyor.

Martin, Meghan’?n güzellikle sadeli?i göstermeyi sevdi?ini anlat?yor. Güçlü bir göz makyaj?ndan ho?land???n?, özellikle de ka?lar? için bu görünümü tercih etti?inin alt?n? çiziyor.

Bronzla?t??? zaman ise daha s?cak renklere ba?vurmaya giderken, yine de rutininden vazgeçmeyi pek dü?ünmüyor.

Peki, Meghan Markle’?n Makyajda En Sevmedi?i ?ey Nedir? +

K?rm?z? ruj kulland???nda, Meghan Markle’?n kendini hiç rahat hissetmedi?ini belirten Martin, bunun nedenini de ?öyle aç?kl?yor;

“Konu?may? çok seviyor ve hiç tela?l? biri de?il, o yüzden rujunun bula??p bula?mad???n? dü?ünüp hiçbir ?ey için endi?elenmek istemiyor. Rahat ve kendinden emin hissetmek için sadece bildi?i ?eylere ba?l? kalmak onun ho?una gidenlerden.”

 

Total
3
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.