Audrey Hepburn, hepimizin ilham kayna?? oldu?u gibi Meghan Markle’?n da esinledi?i isimlerden.

Hepburn, Hubert de Givenchy’nin ilham kayna??, Givenchy de Meghan’?n favori tasar?mc?s?.

Sussex Dü?esi Meghan Markle, güzellik idolünün Audrey Hepburn oldu?unu detaylarla ortaya koyuyor.

Markle’?n, ka?lar?n? ?ekillendirirken de Hepburn’dan esinlendi?i biliniyor.

Daha yak?ndan incelendi?inde, Meghan güzellik konusunda oldu?u gibi moda konusunda da Hepburn’u an?msatan görünümlerle kar??m?zda.

??te bu iki zarif ismin birbirlerini and?ran görünümleri.

Audrey Hepburn’un imza görünümlerinden biri olarak görülen bu Givenchy elbise, Meghan Markle’?n gelinli?ini de and?r?yor.

Kay?k yaka elbiseler ve pastel renkler…

Ba?ka bir kan?t arayan?

Meghan Markle’?n Wimbledon’daki son görüntüsündeki çizgili gömle?i, Hepburn ruhunu bir kez daha yans?t?yor.

 

 

Total
7
Shares