Priyanka Chopra , Meghan Markle ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerin cilt uzmanl???n? yapan Nichola Joss ???lt?l? bir cilt için pahal? ürünlerin ?art olmad???n?, bunu evde de sa?layabilece?inizi söylüyor. Joss'un mü?terileri için de uygulad???n? belirtti?i baz? ürünler varç Siz de Dü?es Meghan Markle gibi sa?l?kla parlayan bir cilde sahip olmak istiyorsan?z bu ürünler tam size göre!

Dinlendirici, yat??t?r?c? ve peeling etkili bir maske istiyorsan?z ihtiyac?n?z olan malzemeler ?öyle:

1# Hindistan Cevizi Ya??

Hindistan cevizi ya??n?n ne kadar sa?l?kl? oldu?unu art?k herkes biliyor. Yemeklerde kullan?ld???nda ya? yak?m? sa?layan, saçlarda ve ciltte ise nem bombas? etkisi gösteren hindistan cevizi ya?? cilt uzman? Joss’a göre maskeler için kusursuz bir temel olu?turuyor. Hem nem sa?l?yor, hem de di?er malzemelerle kar??t???nda macunumsu bir k?vam elde edilebiliyor. Üstelik kokusu muhte?em! Daha ne isteyebiliriz ki?

2# Zerdeçal

Zerdeçal, cildi sakinle?tiriyor, iltihaplara ve t?kan?k gözeneklere de çok iyi geliyor. Joss, zerdeçal? hindistan cevizi ya?? ile kar??t?rarak cildi canland?rman?n ve nemlendirmenin i?e yarayan basit bir yöntem oldu?unu belirtiyor.

3# Yulaf

Lif bak?m?ndan zengin olan yulaf? sadece kahvalt?l?k olarak dü?ünmeyin.  Yulaf ile peeling yapmay? deneyin. Joss “Yulaf hindistan cevizi ya?? veya bal gibi s?v? bir bazla kar??t?r?ld???nda ciltte harikalar yarat?r” diyor.

4# Bal

Bal? yulaf ile kar??t?r?p peeling yapabilirsiniz. Ayr?ca bir dolu ka??k bal? yo?urtla kar??t?rarak kuru ve tahri? olmu? cildinizi yat??t?rabilmeniz mümkün.

5# Yumurta Ak?

Kore güzellik trendlerine hakimseniz bu size ?a??rt?c? gelmeyecektir. Yumurta beyaz? gözenekleri s?k?la?t?r?r, siyah noktalar? temizler ve cilde ayd?nl?k verir. Kokusuna katlanamayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z hindistan cevizi ya??n?n ho? kokusuyla kar??t?rarak kullanabilirsiniz.