The Sun’?n yapt??? bir habere göre Sussex Dü?esi Meghan Markle‘?n 2018’in Noel dönemine kadar gizli bir Instagram hesab? vard? ve bu herkese aç?k profilde Markle arkada?lar?n? takip edebiliyordu.

The Sun, Noel’de Dü?es’in “ak?l sa?l???n? korumak için” hesab?n? kapatma karar? ald???n? iddia ediyor.

Bir kayna?a göre sosyal medya sald?rganlar? taraf?ndan yaz?lm?? baz? üzücü ?eyler vard? ve Markle da bunlar? gördü. Bu nedenle Dü?es’in kendisini güvende hissetmedi?i, hatta fiziksel bir sald?r?ya u?ramak konusundaki endi?eleri oldu?u da söylentiler aras?nda.

Meghan Markle’?n Prens Harry ile ili?kisinden önce herkese aç?k bir Instagram hesab? ve 3 milyonun üzerinde takipçisi vard?.

Total
0
Shares