Meghan Markle ve Kate Middleton hamilelik süreçlerini oldukça farkl? ?ekilde ya??yorlar. Bunu hamileliklerini farkl? ya?larda ya?amalar?na yormak mümkün. Zira Kate Middleton 36 ya??nda ve üç çocuk sahibi. Meghan Markle ise ilk kez bir bebek bekliyor ve ya?? 37.

Beden dili uzman? Judi James, Kate Middleton’?n üçüncü çocu?u Louis’nin hamileli?inde Meghan Markle’dan çok daha sakin göründü?ünü söylüyor ve Markle’?n daha heyecanl? görünmesinin, sürekli ellerinin karn?nda olmas?n?n nedeni olarak ilk hamileli?i olu?unu gösteriyor.

Judi James’e göre, Markle’?n bak??lar?ndan ve beden dilinin duru?undan fazlas?yla heyecanl?  ve hevesli oldu?u çok belli. Kate Middleton hamilelik süreçlerinde karn?n? paltosuyla kapat?rken Meghan Markle’?n kameralara görünmeden önce paltosunun dü?melerini açarak kameralara poz vermesi buna verebilece?imiz bir örnek.

Kate Middleton’?n bir kraliyet üyesinden beklendi?i gibi daha resmi ve dikkatli tutumlar sergiledi?i a?ikar. Oysa beden dilinden de anla??laca?? üzere Meghan Markle kraliyet üyesi olman?n hamile bir kad?n olmas?n?n önüne geçmesine izin vermiyor. Hamileli?inden ve do?urganl???ndan gurur duyar bir biçimde dikkatleri karn?nda ta??d??? bebe?ine çekmeyi iyi biliyor.

Total
0
Shares