Geçti?imiz gün yard?m amaçl? ç?kard??? yemek kitab?n?n tan?t?m etkinli?ine kat?lan Meghan Markle; mavi mantosunun ba?rolde oldu?u sonbahar ??kl??? ile al??veri? listemize bir madde daha eklemi? oldu.

Kensington Palace‘da gerçekle?en etkinli?e e?i Prens Harry ve annesi Doria ile kat?lan Markle; mavi bir Smythe manto, siyah bir Tuxe body ve Misha Nonoo’dan siyah bir etek tercih etti. Ayr?ca Dü?esin bu görünümde Amerika ve Kanada markalar?n? bir araya getirmi? olmas? da sosyal medya kullan?c?lar?n?n gözünden kaçmad?.

Grenfell Kulesi yang?n? kazazedelerinin çal??t??? yemek merkezine kaynak toplama amac?yla ç?kar?lan kitapta; kazazedelerin ailelerinin tariflerine yer verildi.

Etkinlikte yapt??? konu?ma ile de herkesi etkileyen Markle; Hubb Community Kitchen‘daki kad?nlarla tan??mas?yla ilgili olarak ?u sözleri kulland?:

Bu mutfa??n kad?nlar? taraf?ndan kucakland???m? hissettim… S?cakl???n?z ve zarafetiniz; ayn? zamanda tek bir odadaki çok kültürlülü?ünüz oldukça etkileyici. Ki?isel olarak bu kadar çe?itlili?i olan bir ?ehirde yalamaktan onur duyuyorum. Burada, bu küçük odada 12 farkl? ülkeden insan var ve bu gerçekten çok etkileyici. 

Markle kitab?n ön sözünde ise ?u ifadeleri kulland?:

Farkl? kültürlerin ayn? çat? alt?nda bir araya gelmesi, yemek yapma yoluyla en basit haliyle bir normallik hissi, ba?lanma, beslenme ve mutluluk olu?turuyor. Bu hay?rsever çaba, mutfa??n büyümesine ve toplulu?un evrensel ruhunu korumas?na yard?mc? olacak.

Total
4
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.