Mehtap Elaidi Sonbahar/K?? 2019 koleksiyonunu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsam?nda 20 Mart Çar?amba günü saat 20:00’da Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nde sundu.

Methap Elaidi Sonbahar/K?? 2019 koleksiyonunun temas? yenilenme ve kabuk de?i?tirme. E? zamanl? olarak marka kimli?ini, showroom’unu, web sitesini de yenileyen Mehtap Elaidi, bu sezonki defilesi vas?tas?yla markan?n ve Mehtap Elaidi kad?n?n?n güncel manifestosuyla kar??m?za ç?k?yor.

19 sene önce beyaz gömleklerle yola ç?kan, Türkiye ve yurt d???nda kad?nlar?n gard?roplar?nda yerini alan marka, Mehtap Elaidi tasar?mlar?n? giyen kad?n görünümünü ne ile tamamlar, nerelere gider, ne yer, ne içer, ne okur gibi sorularla yola ç?k?yor bu sezon. Bu kad?na en çok müdanas?z s?fat?n? yak??t?ran marka, ba?kalar?n?n yarg?lar?ndan ba??ms?z, kendi için ya?ayan bir Mehtap Elaidi kad?n? hayal ediyor. Bu sezon Mehtap Elaidi her zaman sundu?u haz?r giyim parçalar?n?n yan? s?ra ilk defa çanta, tak? ve aksesuar da sunuyor.

#ITSMETIME koleksiyonu için özel tasarlanan çiçekli desen, volanl? pantolon ve asimetrik kesim elbiselerde vücut buluyor. Yine ayn? desen dokulu ve parlak bir triko kuma?ta kullan?l?rken koleksiyondaki siyah ve bej renkli vegan derilerin sert duru?lu ama yumu?ak yüzeylerine kontrast olu?turuyor. Beyaz poplinde görmeye al??t???m?z Mehtap Elaidi gömlekleri, elbiseleri ve bluzlar? bu sezon vegan derilerde ve k?rç?ll? k??l?k kuma?larda da kar??m?za ç?k?yor. Gelene?i bozmayan ve markan?n olmazsa olmaz? haline gelen beyaz poplin gömlekler ise hacimli siluetlerde kendini gösteriyor. Koleksiyonun temelini olu?turan bej, siyah ve beyaz renklere vi?ne ve petrol ye?ili kat?l?p koleksiyonu canland?r?yor. Çiçekli desene ise mavi geometrik çizgili bir desen, kahverengi ve siyah puantiyeler e?lik ediyor.

Tak? markas? Orman ile yap?lan i?birli?inden do?an organik ?ekilli tak?lar, parlak yüzeyleri ve renkleriyle hem koleksiyonun canl?l???na derinlik kat?yor hem de k?? koleksiyonun so?uk duru?una ho? bir z?tl?k olu?turuyor. Koleksiyondaki fiyonk ve drape detaylar?ndan esinlenerek tasarlanan çantalar da ba?tan a?a?? Mehtap Elaidi giymi? kad?n?na i?te çantan da burada, haz?rs?n diyor. Koleksiyondaki çiçek deseninden yola ç?k?larak fularlar için tasarlanan özel desenler, ipek ve yün kuma?larda kar??m?za ç?k?yor.

Koreografisini Öner Evez’in üstlendi?i defilenin saç tasar?m? Makas ekibine, makyaj M.A.C’in profesyonel makyaj artistlerine, styling ise Bengisu Gürel’e ait. Defilenin müzik düzenlemesi Cihangir Aslan imzas? ta??yor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.