Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri say?m ba?l?yor. MBFWI Sonbahar/K?? 2019 sezonu 19-22 Mart 2019 tarihleri aras?nda Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nde gerçekle?ecek. Moda dünyas?n?n tüm önemli aktörleri taraf?ndan heyecanla beklenen etkinlik, ayn? zamanda Mercedes-Benz isim sponsorlu?unda gerçekle?en 13. sezon olma özelli?ini ta??yor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 13. sezon takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yan? s?ra, yetenekli genç tasar?mc?lar da a??rl?kl? olarak dikkat çekiyor. Her sezon destekledi?i tasar?mc?n?n defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz Türk, bu sezonda da Türk modas?n?n önde gelen isimlerinden Moda Tasar?mc?lar? Derne?i E? Ba?kan? Özgür Masur’un Sonbahar/K?? 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Özgür Masur” ismiyle sunacak.

Total
0
Shares