Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/K?? 2019 sezonu 19-22 Mart 2019 tarihleri aras?nda ?stanbul Haz?r Giyim ve Konfeksiyon ?hracatç?lar? Birli?i’nin (?HK?B) organizasyonuyla Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nde gerçekle?ti. Moda dünyas?n?n tüm önemli aktörleri taraf?ndan heyecanla beklenen etkinlik, ayn? zamanda Mercedes-Benz isim sponsorlu?unda gerçekle?en 13. sezon olma özelli?ini ta??yor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsam?nda koleksiyonlar?n? sergileyen marka ve tasar?mc?lar aras?nda ASLI F?L?NTA, BELMA ÖZDEM?R, BRAND WHO, CELE-BRAND, CEREN OCAK, Ç??DEM AKIN, CLIMBER, DAMAT, DB BERDAN, EMRE ERDEMO?LU, EMRE PAKEL, EXQUISE, EZRA TUBA, G?RAY SEP?N, GOKHANYAVAS, GÜLÇ?N ÇENGEL, GUNTAS, HEMINGTON, HOUSE OF OGAN, KARMA 1: SELEN AKYÜZ & THIRD, K??ILI, KITH&KIN, M.O.F.C. EDA GÜNGÖR, MEHTAP ELAIDI, MELTEM ÖZBEK, Mercedes-Benz presents ÖZGÜR MASUR, MiiN by KAD?R KILIÇ, MURAT AYTULUM, NEW GEN by IMA, ÖNDER ÖZKAN, ÖZLEM ERKAN, ÖZLEM KAYA, ÖZLEM SÜER, ?EBNEM GÜNAY, SUDI ETUZ, TUBA ERG?N, W-S-M yer ald?.

Her gün ortalama 5.000 ziyaretçi olmak üzere hafta boyunca toplam 20.000’den fazla ziyaretçi defile ve sunumlar? takip etti.

MBFWI, etkinli?in sat?? boyutunu olu?turan The Core Istanbul’da gerçekle?tirilen Emre Pakel defilesi ile ba?lad?, sonras?nda W-S-M‘nin (Seydullah Y?lmaz, Berna Süslü ve Muhammed ?lo?lu) MBFWI kapsam?nda ilk defa gerçekle?tirilen ?ovu ile devam etti. Üç genç ve yetenekli isim, ortak bir çal??man?n ürünü olan koleksiyonu davetlilere sundular. The Core Istanbul,hafta boyunca seçilen marka ve tasar?mc?n?n Sonbahar/K?? 2019 koleksiyonlar?n? Türk ve uluslararas? sat?n alma sorumlular? ile Zorlu PSM’de bulunan Sky Lounge alan?nda bulu?turdu.

The Core Istanbul’u bu sezon 23 farkl? ülkeden toplam 100’den fazla uluslararas? sat?n alma sorumlusu ziyaret etti. ?stanbul’a gelerek The Core Istanbul’u ziyaret edecek sat?n alma sorumlular? aras?nda Saks Fifth Avenue Dubai, Printemps Paris, Harvey Nichols Katar, Fashion Avenue Russia, Liberty London gibi prestijli zincir ma?azalar? temsil eden isimler bulunuyordu.

The Core Istanbul’u bu sezon 23 farkl? ülkeden toplam 100’den fazla uluslararas? sat?n alma sorumlusu ziyaret etti. ?stanbul’a gelerek The Core Istanbul’u ziyaret edecek sat?n alma sorumlular? aras?nda Saks Fifth Avenue Dubai, Printemps Paris, Harvey Nichols Katar, Fashion Avenue Russia, Liberty London gibi prestijli zincir ma?azalar? temsil eden isimler bulunuyordu.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 13. sezon takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yan? s?ra, yetenekli genç tasar?mc?lar da a??rl?kl? olarak dikkat çektiler. Her sezon destekledi?i tasar?mc?n?n defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz Türk, bu sezonda da Türk modas?n?n önde gelen isimlerinden Moda Tasar?mc?lar? Derne?i E? Ba?kan? Özgür Masur’un Sonbahar/K?? 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Özgür Masur” ismiyle sundu.

Total
0
Shares