Kapa??nda genç oyuncu Leyla Feray’?n yer ald??? eylül say?m?z dopdolu içeri?iyle bayiilerde!

?u anda Serhat Teoman’la güzel bir ili?kin oldu?unu biliyoruz. Kendisi de ba?ar?l? bir oyuncu. Bunun avantaj ya da dezavantajlar? neler? Birlikte oturup senaryolarla, i?le ilgili konu?ur musunuz? +

Aç?kças? benim aç?mdan çok fazla avantaj? oluyor. Çok iyi bir oyuncu ve bir proje geldi?inde de?erlendirirken her a?amas?nda bana çok yard?mc? oluyor. Ondan da çok ?ey ö?reniyorum. Ben de onun i?lerini okuyorum ve yorum yap?yorum.

Röportaj?n devam? eylül say?m?zda.

 

Röportaj: Gözde Eyibilir
Foto?raf: Emre Do?ru
Moda Editörü: Ceylan At?nç
Saç ve Makyaj: Hakan Kültür
Foto?raf Asistanlar?: Ünal Turhan ve Arturo Astorino
Paul Bert Serpette’ye te?ekkür ediyoruz.

Total
0
Shares