Ünlü oyuncu Merve Bolu?ur, Watsons ma?azas?nda blogger Ojemrujumrimelim (Nihal Kan?k) ev sahipli?inde gerçekle?tirilen ve Watsons Türkiye’nin instagram hesab?ndan canl? olarak yay?nlanan sohbette; ruj koleksiyonu, günlük bak?m rutini ve makyaj?na dair vazgeçilmezlerini hayranlar?yla payla?t?.

?lk rujunu 15 ya??nda ald???n? belirten Bolu?ur: “K?rm?z? ruja olan tutkum o y?llarda ba?lad?. Ruju sürdü?üm anda kendimi çok haval? ve güçlü hissettim. Genç k?zlar?n kendilerini ve güçlerini fark ederek kendilerini yeniden ke?fetmeleri benim için çok önemliydi. Bu yüzden koleksiyonumun slogan?n? “Gücünü Ya?a” olarak belirledim. Koleksiyonda herkese uygun bir renk seçene?i var. Koleksiyondaki Signature Red, Costes Burgundy, Coachella Peach, Burningman Pale Lilac, Pink Diamonds ve Frappuccino Brown renkleri ile uyumlu dudak kalemleri ve pigment’ler ile birlikte makyaj severler için alternatif olu?turmay? hedefledik. Rujlar?n gün içerisinde da??lmamas? ve kal?c?l??? benim en önem verdi?im ?eydi. Bu konuda çok güzel geri dönü?ler al?yorum ve bu da beni çok mutlu ediyor.” dedi.

Gündüz Do?al, Gece Vamp Bir Görünüm

Gündüz ve gece makyaj?n?n olmazsa olmazlar? ile ilgili olarak; “Gündüz makyaj?nda hafif bir ten makyaj? ve nude tonlarda bir rujun yeterli oldu?unu dü?ünüyorum. Gece makyaj?nda ise k?rm?z? bir ruj ve kirpiklerime bolca uygulad???m maskara ile dikkatleri üzerime çekebiliyorum.”?eklinde konu?tu.

Cilt bak?m rutini ile ilgili yöneltilen soruyu ise; “Cilt bak?m? çok önemli, makyaj?m? silmeden ve cildimi temizlemeden uyumamaya özen gösteriyorum. Haftada bir kez cilt bak?m?m? yapt?r?yorum. Belirli aral?klarla vücuduma ve yüzüme peeling yap?yorum. Saçlar?m da i?im gere?i çok fazla i?lem gördü?ünden saç bak?m?ma özellikle dikkat ediyorum.” diyerek yan?tlad?.

Merve Bolu?ur, sevilen koleksiyonuna çok yak?nda yeni ürünlerin de eklenece?inin müjdesini verdi.

Total
0
Shares