Miley Cyrus ve Liam Hemsworth Noel’den hemen önce aile içerisinde gerçekle?en bir törenle evlenmi?ti. Durum böyleyken hamilelik söylentileri de ortaya ç?km?? oldu.

Evlendikleri andan itibaren kad?nlara kar?? yap?lan bu çocuk sahibi olma bask?s? özellikle ünlülerin can?n? s?km?? durumda. Geçti?imiz günlerde Margot Robbie de bu tarz haberlerle gündeme gelmi? ve sitemini “Bu bir sosyal kontrat: Art?k evlisin ve bir bebek sahibi ol. Tahminlerde bulunmay?n. Ne yapmak istiyorsam onu yapaca??m.” cümleleriyle dile getirmi?ti.

Miley Cyrus ise olaya mizah?n? da katt?. Photoshop ile karn?na bir yumurta foto?raf? koyan Cyrus Twitter’dan yap?lan bir habere kelime esprisiyle cevap verdi.

Instagram’da yap?lan bir ba?ka hamilelik haberine ise Miley Cyrus “Saçmal?k” yorumunda bulundu.

Total
0
Shares