Miley Cyrus ve Liam Hemsworth‘ün geçti?imiz günlerde konu?ulan ayr?l?k haberleri için neyse ki beklenen yalanlama geldi.

Instagram story’den Miley Cyrus ile arabada e?lendikleri bir video payla?an Liam Hemsworth  böylece dedikodular?n as?ls?z oldu?unu da göstermi? oldu.

 

Çiftin hayranlar? geçti?imiz gün OK! Avustralya’n?n kaynak göstermeden yazd??? ayr?l?k haberi ile ?oka u?ram??t?. “Liam çocuk istiyor ve bir aile kurman?n pe?inde ancak Miley buna haz?r de?il; dolay?s?yla ayr?ld?lar” ?eklinde belirtilen haber herkesi ?a??rtm??t?.

Total
0
Shares